Denne uken vil mye av norske medier og politikere forflytte seg til Arendal. Det vil bli en uke med livlig politisk meningsbrytning. Mange vil forsøke å få frem sine saker og de vil søke å prege dagsorden.

Hjemlig politikk vil sikkert være dominerende, slik det ofte er ved stortingsvalg. Men det vil være overraskende om ikke utenrikspolitiske saker spiller en mer betydelig rolle i valgkampen denne gang. Tre argumenter kan brukes for å underbygge min påstand:

For det første, dagsorden i valgkampen gjenspeiler gjerne det velgerne er særlig opptatt av.