Det skriver det største opposisjonspartiet Høyre i en pressemelding fredag.

Ifølge partiet er det et bredt flertall på Stortinget som nå går inn for en rekke tiltak som skal sørge for bedre konkurranse, bredere utvalg og billigere mat. Høyre, Frp, Venstre, KrF, MDG, SV og Rødt er med på vedtaket.

– I dag er jeg glad for at et bredt og solid flertall har annonsert at de vil stemme for en ny politikk som vil bedre konkurransesituasjonen i norsk dagligvarebransje. Det trengs, sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) i næringskomiteen.

Det var TV 2 som først meldte om saken.

Flere forslag

Stortingets næringskomité har frist til 19. mai med å avgi innstilling på tre ulike representantforslag om å begrense matvarekjedenes markedsmakt.

Partiene er allerede enige om å pålegge de tre store dagligvarekjedene, Norgesgruppen, Coop og Rema, å gi en saklig begrunnelse for forskjeller i innkjøpsbetingelser og -priser til sine leverandører.

De ber også regjeringen vurdere å senke terskelen for når aktører i dagligvaremarkedet anses som dominerende.

«Stortinget ber regjeringen utrede ytterligere konkurransefremmende tiltak og fremme forslag som kan hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører», heter det i formuleringen partiene nå skal være enige om.

– Mindre mangfold

I alt er det elleve punkter næringskomiteen er enige om. De ber også regjeringen ta tak i kjedenes egne merkevarer (EMV), blant annet gjennom å kartlegge omfanget av dem og kreve egen felles merking av dem.

De tar også til orde for en midlertidig forskrift i konkurranseloven om usaklig prisdiskriminering.

– I Norge har vi mindre mangfold og utvalg i butikkene enn nabolandene våre, og prisene er høye, samtidig som bønder og andre som produserer mat tjener dårlig. Slik kan vi ikke ha det, sier Venstres medlem i næringskomiteen, Alfred Bjørlo.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes, er også svært fornøyd med at flertall på Stortinget nå er enige om en reform.

– Vi har sett at de som produserer norske matvarer, sitter igjen med stadig mindre av verdiskapingen, konkurransesituasjonen er skakkjørt og bransjen mangler åpenhet og maktkonsentrasjonen er sterk, sier Fylkesnes til Nationen.

Ikke sikkert det virker

NHO Mat & Drikke organiserer vel 1.800 virksomheter med nær 40.000 ansatte innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting.

-Nå ser vi det som er presentert som et flertallsforslag uten at vi har sett premissene, så det jeg kommenterer må nødvendigvis sees i lys av det. Vi har jo tidligere sagt at vi er utålmodige med hensyn til oppfølgingen av Stortingets behandling av denne saken i fjor. Og vi merker oss at flertallspartiene her trekker frem et bredt spekter av forslag som også Stortinget tidligere har vært opptatt av. Det er bra at dette følges opp, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

-Men så mener vi samtidig at det bør være en høy terskel for å gå inn med regulatoriske tiltak i et enkeltmarked. Da må man vite hva man gjør. Vi er aldri motstandere av kunnskap og innsikt og hilser derfor en høring om en midlertidig forskrift om usaklig prisdiskriminering velkommen og vil selvfølgelig delta i den. Samtidig er det riktig å si at vi ikke har grunnlag for å si at en slik regulering vil virke positivt på konkurransen i dagligvaremarkedet, sier han og viser til Solberg-regjeringens ekspertgruppe som klart frarådet et forbud mot prisdiskriminering.

Har lovet utredning

Regjeringen har allerede varslet at den vil ta tak i maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen.

– Det er tegn til en maktkonsentrasjon og det er begrenset innsyn i hvordan priser og kostnader fordeles, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Nationen i februar.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har varslet at en utredning av dagligvarekjedenes egne merkevarer skal i gang før sommeren.

– Det er viktig å vurdere hvilken virkning EMV har på konkurransesituasjonen, prisene og utvalget, før vi vurderer eventuelle reguleringer. Vi vil også vurdere om det bør pålegges begrunnelsesplikt ved store forskjeller i påslag mellom EMV og uavhengige merkevarer, sa næringsministeren til Nationen i mai.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.