Som følge av fjorårets historisk høye prishopp har det vært knyttet stor spenning til dagligvarekjedenes finansielle resultater.

Fra juli og ut året var det tosifret tolvmånedersvekst i matvareprisene, etter at leverandørene justerte opp prisene til kjedene.

Onsdag morgen kommer fasiten for Norgesgruppen, som har en markedsandel på nær 44 prosent med kjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker. Imperiet er bygget opp rundt grossistselskapet Asko.

I fjor endte resultatet før skatt på 3,3 milliarder kroner, en kraftig nedgang fra 4,6 milliarder kroner i 2021.

Inntektene i 2022 ble på 102,5 milliarder, bare marginalt lavere sammenlignet med året før. Driftskostnadene økte med om lag en milliard i fjor, og endte på 98,1 milliarder kroner.

Lavere utbytte

I en pressemelding skriver Norgesgruppen at økte kostnader og priskutt førte til en nedgang i resultatmarginen fra 3,8 prosent i 2021, til 2,8 prosent i 2022.

– Den krevende makrosituasjonen skapte betydelige kostnadsøkninger på innkjøp av varer fra leverandørene og på viktige innsatsfaktorer som transport, energi og emballasje. Økte energikostnader traff Norgesgruppen hardest, med en økning på 91 prosent, tilsvarende 632 millioner, mot året før, skriver konsernet.

For 2022 er det foreslått et utbytte på 740 millioner kroner, der brorparten går til Johannson-familien som eier 70 prosent av Norgesgruppen. For 2021 var utbyttet rett over en milliard kroner.

Konsernsjef Runar Hollevik hadde en årslønn på rett over åtte millioner kroner i 2022, opp fra 7,77 millioner kroner året før. Bonusen var i fjor på 3,57 millioner kroner, marginalt opp fra 2021.

Mer enn nødvendig

Norgesgruppen har hele veien forsvart prisøkningene med økte kostnader knyttet til varer, strøm, transport og emballasje. På toppen av dette har volumene falt kraftig etter gjenåpningen.

Regjeringen har likevel uttrykt sterk skepsis. Mat- og landbruksminister Sandra Borch sa i fjor høst til DN at det ser ut som sluttleddet økte prisene «mer enn nødvendig».

– Nå ser vi dessverre eksempler på at matvarer har prisøkninger som er vanskelig å forklare. Det er veldig uheldig. Jeg forventer at dagligvarekjedene viser ansvar og ikke øker prisene mer enn kostnadene tilsier, sa hun.

– Du trenger ikke være matematiker for å se at det er noe som ikke stemmer. Derfor kan jeg være så tydelig på dette: Kjedene tar ut mer enn nødvendig, altså mer enn kostnadsøkningene deres tilsier. Og det mener jeg er veldig uheldig i den krevende situasjonen vi er i, sa Borch.

Satser utenfor

I tillegg til dagligvarekjedene, står Norgesgruppen også bak servicekonseptene Mix og Deli De Luca. Norgesgruppen satset i fjor også utenfor det tradisjonelle dagligvaremarkedet med konseptene Gigaboks og Dollarstore, som er blitt kraftig oppskalert de siste månedene.

Bakgrunnen for satsingen er at de tradisjonelle dagligvareaktørene mister en stadig større andel av omsetningen til aktører innen kategorien bredt vareutvalg, som Europris, Rusta og Normal. Disse kjedene selger varer dagligvarekjedene historisk sett har kunnet ta ut høye marginer på.

Norgesgruppen har den mediesky Johansson-familien som hovedeier, med rundt 75 prosent av aksjene fordelt på forskjellige selskaper. Kapital anslår familieformuen til om lag 62 milliarder kroner, noe som kvalifiserer til fjerdeplass på listen over landets rikeste.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.