I årets fire første måneder fikk Tine, Norges desidert største leverandør av melk, ost og andre meieriprodukter, salgsinntekter på 7,66 milliarder kroner på konsernnivå. Det er en liten oppgang fra fjoråret.

Driftsresultatet falt fra 518 millioner kroner til 354 millioner kroner. I rapporten skriver Tine at den fallende marginen først og fremst skyldes prisøkninger på råvarer, energi og transport. Tine slår selv fast at «økte kostnader som følge av geopolitisk uro svekker driftsresultatet i Tine Gruppen med 164 millioner».

Og de økte kostnadene skal ikke ned igjen med det første.

Økte råvarepriser

Selskapet skriver at råvareprisene er ventet å øke videre i 2022, og at dette særlig gjelder energitunge råvarer.

«Økningene påvirker Tines kostnader, spesielt på energi, transport, ingredienser og emballasje. Krigen i Ukraina påvirker handelsbalansen og etterspørselen etter ulike råvarer. Dette er prisdrivende. Prisveksten på internasjonale råvarer forventes å vedvare i lengre tid frem til tilgangen på råvarer også er på nivå med etterspørselen», heter det i rapporten.

Videre skriver Tine at flaskehalser i forsyningskjedene og økte fraktrater vil påvirke selskapet negativt.

Meierigiganten nevner også den svært ekspansive finans- og pengepolitikken som har vært ført av politikere og sentralbanker verden over under pandemien, og hvordan dette har medført økt inflasjon globalt.

«Prisene, spesielt på energi, har økt ytterligere i etterkant av krigen i Ukraina. Høy inflasjon og økte renter vil påvirke kostnadsnivået fremover» heter det i rapporten.

Tine skriver at jordbruksoppgjøret vil sørge for inntektsvekst hos de fleste melkeprodusenter, og venter derfor normal tilførsel av melk ut året.

Fall i dagligvare

Stengte grenser og flyttet forbruk bidro til rekordhøy omsetning for norske dagligvareaktører under pandemien, men nå er gullperioden over. Innen dagligvare falt Tines norske virksomhets salgsinntekter med 7,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Tine skriver i rapporten at det har vært «vesentlig avtagende aktivitet» i starten av året 2022.

Tine Partner, som leverer til restauranter, catering og lignende, reduserte den norske virksomhetens fall til to prosent, med en salgsøkning på 16,5 prosent.

Tine Internasjonal, som utgjør en langt mindre andel av konsernets samlede omsetning, fikk en økning i salgsinntektene på over ti prosent. Men her endte driftsresultatet på minus 41 millioner kroner, ned fra minus 24 millioner kroner året før. Den internasjonale enheten tynges av høyere priser på irsk melk, i tillegg til økte kostnader knyttet til energi og transport, opplyses det.

Enheten «annen virksomhet», som blant annet omfatter Diplom-Is og Fjordland, fikk et driftsresultatet på minus 51 millioner kroner i første tertial.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.