Norges største dagligvareaktør Norgesgruppen vant markedsandeler og økte inntektene i første halvår, ifølge den ferske kvartalsrapporten fra konsernet. 

Mens selskapet ifølge analysebyrået Nielsen hadde en vekst på 3,5 prosent, mens veksten i markedet totalt sett var på historisk lavnivå på 1,2 prosent. Inntektene steg med åtte prosent, mens resultatene svekket seg. 

«Gjennomføring av nødvendige strukturelle endringer i Dagrofa bidro til et noe svakere resultat for Norgesgruppen», heter det i halvårsrapporten.

Selskapet besluttet å styrke selskapene Meny og Foodservice i Danmark, og avviklet den danske Kiwi-kjeden.

I tillegg bidro større eiendomstransaksjoner til resultatet i første halvår, og resultatet er også styrket av forsikringsoppgjøret etter brannen på Asko-lageret i Vestby.

Priskrig

Ifølge Statistisk sentralbyrå er oppgangen i matvareprisene på bare 0,7 prosent det seneste året. 

«Sterk konkurranse og priskrig i dagligvarebransjen forklarer den lave prisveksten på matvarer de siste 12 månedene, som igjen er med på å forklare den lave markedsveksten», konstaterer Norgesgruppen.

Selskapet trekker særlig frem den positive utviklingen i kjedene Kiwi og Spar. 

"Kiwi var vekstvinner i 2015 og 2016, men klarer å fort-sette veksten i andeler. Spar har det siste halve året blant annet forbedret plassering og utvalg av frukt- og grønt, noe som har blitt tatt godt imot av kundene". (Vilkår)

Se skadene ovenfra
Se dronefilm av oversvømmelsene og ødeleggelsene etter ekstremværet Harvey i USA.
00:45
Publisert: