Mannen i 50-årene skal ha klart å hente ut bestikkelser fra en av de utenlandske leverandørene som fikk plass i hyllene til dagligvaregiganten Norgesgruppen. Han har erkjent å ha mottatt betydelige kontantbeløp som ansatt i Norgesgruppens datterselskap Unil.

Unil håndterer blant annet Norgesgruppens egne merkevarer som First Price, Eldorado og Jacobs Utvalgte.

Unil-sjef Odd Ture Wang opplyser at selskapet i juni i år mottok et anonymt varsel med påstander om mulige kritikkverdige og ulovlige forhold knyttet til en av selskapets ansatte.

– På bakgrunn av denne varslingen startet selskapet umiddelbart interne undersøkelser. Som en del av disse undersøkelsene ble vedkommende konfrontert med ulike forhold. De interne undersøkelsene var ennå ikke avsluttet da vedkommende selv meldte seg til Økokrim i september og erkjente å ha mottatt urettmessige ytelser, opplyser Wang til DN.

Mannen er nå avskjediget fra sin stilling. Siden mannen i 50-årene skal ha hatt en personlig vinning, har Økokrim tatt ut en siktelse på grov korrupsjon.

– Siktede kom sammen med sin forsvarer til Økokrim tidlig i september, bekrefter konstituert statsadvokat Esben Kyhring i Økokrim.

Betrodd medarbeider

Den korrupsjonssiktede mannen har hatt en innkjøpsfunksjon i Unil og vært hovedkontakt for enkelte utenlandske kontraktsparter.

– Vedkommende har vært en av våre innkjøpere, og har vært en betrodd medarbeider, opplyser Unil-sjefen.

– Det er snakk om betydelige beløp men jeg ønsker ikke å tallfeste det. Basert på beløpene siktede har forklart at han har mottatt, er det imidlertid ikke tvil om at vi eventuelt står overfor grov korrupsjon, sier Kyhring i Økokrim.

Mannens forsvarer, advokat Erling Lyngtveit, vil ikke kommentere størrelsen på bestikkelsen utover at det er et betydelig beløp.

Mannen kan få straffen redusert siden han selv valgte å gå til Økokrim og kan få saken retteført som en tilståelsessak.

– Han bestemte seg tidlig etter at dette ble kjent for å gå til Økokrim. For Økokrim var det spesielt å oppleve at noen tok kontakt på denne måten.

Rammet av flere saker

De siste månedene har den ene negative saken etter den andre rammet Norgesgruppen som er landets desidert største dagligvareaktør:

  • I april gikk Konkurransetilsynet inn hos Norgesgruppen og de to andre store dagligvaregrupperingene på jakt etter dokumentasjon om prissamarbeid.
  • I mai ble det kjent at to ledere i datterselskapet Kjøpmannshuset var siktet for medvirkning til falsk forklaring til offentlig myndighet, medvirkning til dokumentforfalskning og hvitvasking i kjølvannet av Lime-saken. De to har hatt en sentral rolle i Joker-kjeden og politiet gikk til ransakelse i hovedkontoret til Norgesgruppen. Begge har nektet straffskyld og har stått i sine stillinger i påvente av at etterforskningen avsluttes.
  • Norgesgruppen er dessuten ved flere anledninger anklaget for å misbruke sin store markedsmakt. I august ble det kjent at Konkurransetilsynet hadde innledet undersøkelser av et eiendomskjøp i Bergen der Coop var leietager. Norgesgruppen tilbakeviste at det var skjedd noe ureglementært. DN har tidligere omtalt hvordan Johannson-familien, som er den dominerende eieren, har kjøpt opp en rekke eiendommer med Coop som leietager gjennom et fond satt opp av tilretteleggeren Union.

Ikke sammenlignbart

DN har stilt ledelsen i Norgesgruppen flere spørsmål om disse sakene, deriblant om det hersker en ukultur i konsernet.

Norgesgruppens konsernsjef Runar Hollevik besvarer spørsmålene på følgende måte gjennom sin kommunikasjonsavdeling:

– Disse sakene kan ikke sammenlignes, og har ingenting med hverandre å gjøre. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og tydelig etablerte varslingsrutiner. Alle våre selskaper har antikorrupsjonsprogram for sine ansatte. UNIL sin håndtering i tråd med de interne retningslinjene medførte at vedkommende selv meldte seg til Økokrim, svarer Norgesgruppen i en epost.

Unil as er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under Norgesgruppens egne merker, og har en portefølje på over 2500 produkter.

– Har veksten til Unil gjort at det ikke har vært tilstrekkelig kontroll på innkjøpsrutiner?

– Vi har alltid hatt klare rutiner og en streng nulltoleranse mot korrupsjon, og det har ikke vært noen grunn til å tro at disse ikke har vært tilstrekkelige. I henhold til vår varslingsrutine fikk vi konfrontert den ansatte så snart vi hadde gjort nødvendige forundersøkelser av varslet. Vi tar alle nødvendige grep for å få klarhet i faktum og for å gjøre tiltak for å forhindre at dette skjer igjen, svarer Unil-sjef Wang.

Sjekker forklaring

Statsadvokat Kyhring opplyser at Økokrim ikke har ransaket i Norgesgruppen og Unils lokaler. Han ønsker ikke å gi nærmere opplysninger om hvilke tvangsmidler som er benyttet.

Siktedes forklaring har gitt politiet flere nyttige opplysninger i en innledende fase av etterforskningen.

– Ved en eventuell domfellelse kan det ligge an til betydelig strafferabatt på grunn av siktedes tilståelse og samarbeid for øvrig, men Økokrim må undersøke riktigheten av opplysningene vi har mottatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Olav Thon handler selv på nett, og har ett råd til småbyer i Norge som mister handel
Eiendomsinvestoren åpnet torsdag kjøpesenter i Ålesund.
01:15
Publisert: