I september hentet matleveringstjenesten Brødboksen 35 millioner kroner i en rettet emisjon for å holde hjulene i gang i en periode preget av høy vekst og lav lønnsomhet. Tre måneder senere er pengekassen igjen i ferd med å gå tom, og selskapet er nå på jakt etter en industriell investor. Gründer og daglig leder Arnulf Refsnes legger ikke skjul på at det har vært en tøff høst.

– Dessverre har vi hatt store operasjonelle problemer i høst. Mange kunder er blitt rammet av dette og vi er veldig lei oss for at folk ikke har fått varene de har bestilt til riktig tid, sier Refsnes, som samtidig understreker at problemene nå er løst.

Brødboksens problemer har vært omfattende og Refsnes tror at så godt som alle selskapets kunder er blitt berørt.

– Vi gjennomførte i høst flere store forandringer i distribusjonssystemet. Her har det vært betydelige innkjøringsproblemer som har ført til altfor mange leveringsfeil, sier Refsnes.

«Satt på bremsene for fullt»

Fra å ha et stort antall ansatte sjåfører har Brødboksen gått over til bruke selvstendige sjåfører. Selskapet har også endret leveringsmetoden fra en fast rute til en algoritme som til enhver tid skal kalkulere den mest optimale ruten.

– Innføringen av dette systemet var ikke vellykket og skapte en del problemer. I tillegg var det et problem at mange av de nye sjåførene ikke kjente systemet og rutene, sier Refsnes.

På toppen av dette har Brødboksen i høst også innført et egenutviklet system for lager og distribusjon.

– It-systemet vi lanserte hadde vi bygd selv i hui og hast. Da vi tok det i bruk i september dukket det også her opp en del utfordringer, sier Refsnes.

For å få kontroll over problemene måtte Brødboksen trekke i nødbremsen.

– Vi måtte sette på bremsene for fullt, både når det gjelder reklame og planlagt vekst, sier Refsnes.

Bommer på veksten

Dette har ført til at Brødboksens omsetningsvekst har vært langt lavere enn ventet.

– Vi hadde regnet med 1000 prosent vekst, men ligger nok nå på rundt 800 prosent, sier Refsnes.

Da DN sist skrev om Brødboksen i mai, oppga selskapet at det omsatte for rundt to millioner kroner i måneden og at det regnet med at helårsomsetningen i 2017 ville være på 150 millioner kroner.

– Nå ser det ut til at omsetningen i 2017 vil ligge på rundt 112 millioner kroner, sier Refsnes.

Han slår fast at Brødboksen er avhengig av å få inn en industriell partner.

– De operasjonelle problemene i høst har gått hardt utover den finansielle stillingen til selskapet, sier Refsnes.

Jakter på industriell eier

I slutten av november startet dermed Brødboksen jakten på en industriell partner som kan ta en betydelig eierandel i selskapet.

– Vi har tatt direkte kontakt med en rekke industrielle investorer, og har den siste uken vært i forhandlinger med enkelte av disse, sier Refsnes.

Han håper at en endelig avtale kan være på plass i januar eller februar.

– Hvor stort er finansieringsbehovet?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, og det kommer også veldig an på hvilken industriell aktør vi inngår avtalen med, sier Refsnes.

Han forteller at Brødboksen har gått bredt ut i jakten på en industriell partner.

– Det er ikke bare snakk om aktører i matvarebransjen. Vi er like mye et distribusjonsselskap og et it-selskap, sier Refsnes.

Måtte kutte prisen med 40 prosent

Refsnes forteller at Brødboksen gjerne kunne ha tenkt seg en industriell partner som kunne bidra med forhandlingsstyrke og lavere innkjøpspriser, eller en større geografisk tetthet av leveringspunkter. Han slår fast at Brødboksen er ute etter noe mer enn en rent finansiell investor.

– Vi ønsker nå en industriell partner. Selskapet har et behov for mer kapital og vi ønsker ikke denne gang å hente dette fra investorer som kun ser på det finansielle ved investeringen, sier Refsnes.

Brødboksen leverer brød, melk og andre matvarer på kundens dør hver morgen.
Brødboksen leverer brød, melk og andre matvarer på kundens dør hver morgen. (Foto: Mikaela Berg)

I juni var det bare smuler igjen i pengekassen til Brødboksen og selskapet fikk hjelp av Pareto Securities til å hente inn 25 millioner kroner i en emisjon. Kursen i emisjonen ble satt til 5,25 kroner per aksje, noe som verdsatte selskapet til 185 millioner kroner.

Tre måneder senere var Brødboksen igjen i ferd med å gå tom for penger. I september gjennomførte dermed selskapet en ny rettet emisjon der det ble hentet inn ytterligere 35 millioner kroner fra ulike privatinvestorer. Denne gangen måtte prisen i emisjonen kuttes med over 40 prosent til 3 kroner per aksje. Dette priset selskapet til 105 millioner kroner.

Beklager til «hangry» kunder

Refsnes avslutter med å sende en stor beklagelse til selskapets kunder.

– På vegne av hele Brødboksen må jeg beklage til kundene som har fått feil leveranser, og si unnskyld til alle som ikke har fått brød og melk til frokost og som naturlig nok er blitt «hangry» (en kombinasjon av «hungry» og «angry» red.anm.), sier Refsnes.

Han sier at de fleste problemene nå er løst og at selskapet nå opplever tilnærmet null forsinkelser i leveransene og en feilleveringsrate på godt under én prosent. (Vilkår)

Slik styrer sjeføkonomene sin egen økonomi
Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO forteller om de beste rådene de har fått av kona, om egen pensjonssparing og om hva Norge ville vært uten oljepenger.
02:35
Publisert: