Donald J. Trumps ønske om en mer proteksjonistisk handelspolitikk og hans løfte om å trekke USA ut av frihandelsavtalen TPP, har fått stor oppmerksomhet. 

 – Det er selvfølgelig et dramatisk skritt fra USA i handelspolitikken. Det er en fest hvor den viktigste gjesten er borte, sier forsker på internasjonal handel og økonomi Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). 

I en video publisert sent mandag kveld norsk tid, sier Trump at han på sin første dag som president vil begynne prosessen med å skrote TPP-avtalen. TPP står for Trans-Pacific Partneship, og er en handelsavtale mellom USA og 11 andre land i Asia, Oseania og Nord- og Sør-Amerika. Den omfatter land som utgjør omtrent 40 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt (bnp). 

Skylder på frihandel

Trump har gjennom hele valgkampen forklart manglende lønnsvekst i USA med frihandelsavtaler mellom USA og andre land. Han har uttalt at bilaterale handelsavtaler forhandlet av ham selv og hans administrasjon, vil bidra til å skape flere og bedre jobber i USA.

– Dette er en klar dreining mot en mer proteksjonistisk retning, som stammer fra et stemningsskifte i USA, sier Melchior.

Melchior leder arbeidet med på oppdrag fra Næringsdepartementet å utrede hvordan en annen avtale – TTIP – vil påvirke Norge. Han mener denne avtalen, som omfatter handel mellom USA og Europa, går en usikker fremtid i møte.

– Hvis Trump også skroter TTIP, vil det være enda mer dramatisk. TTIP ville skapt økt handel og økt økonomisk vekst i USA og EU. Det vil være negativt for verdensøkonomien om den skrotes, sier han. 

– De signalene han har kommet med, er i den negative retningen, legger han til.

Varsler handelskrig

Dersom Trump fortsetter å holde det han har lovet om handelspolitikk, betyr det at flere handelsavtaler kan brytes og handelsforhold forverres. Trump har varslet handelskrig med Kina og Mexico, og vil innføre skyhøye importavgifter for å redusere det amerikanske handelsunderskuddet med disse landene – som han hevder vil skape jobber i USA.

TPP-avtalen er anslått å føre til økt handel, økt økonomisk vekst og flere jobber for landene som omfattes av avtalen. Dersom avtalen skulle tre i kraft, ville årlig eksport øke med over ni prosent og lønnsveksten i USA øke med 131 milliarder dollar, tilsvarende 0,5 prosent av landets bnp innen 2030, ifølge en rapport fra den anerkjente amerikanske tenketanken Peterson Institute of International Economics (PIIE). I den samme rapporten anslår PIIE også at USA ville dratt mest nytte av avtalen, men at avtalen ville generert «betydelige» fordeler for land som Japan, Malaysia og Vietnam og «solide» fordeler for de øvrige medlemslandene.

– Jeg tror alle parter vil tape på amerikansk handelsisolasjonisme, sier sjefanalytiker Anders Svendsen i Nordea Markets. 

Han følger fremvoksende markeder, og tror disse vil tape på redusert handel med USA ettersom flere asiatiske land har store handelsoverskudd med USA.

– USA vil være den største taperen, men fremvoksende markeder vil tape på det også, sier han.

«Svært beklagelig»

– Det er svært beklagelig at USA vil trekke seg fra en avtale som er ferdig forhandlet og som ville hatt store positive konsekvenser, sier avdelingsdirektør Tore Myhre ved internasjonal avdeling i Norges Handelsorganisasjon (NHO) om TPP-avtalen.

Han tror den nye, proteksjonistiske retningen Trump har bebudet i handelspolitikken, er «feil svar» på USAs egne problemer. Hvordan det vil påvirke Norge, mener han det er for tidlig å konkludere noe om.

– Jeg tror at selv om Trump har vært skeptisk til handelsavtaler, skal vi ikke se bort fra at han kan føre en økonomisk politikk som skaper vekst i USA som også vil være bra for norsk handel og investeringer i USA. Jeg tror Norge fortsatt vil ha et tett og godt handelssamarbeid med USA, sier Myhre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.