I ti år har toksikologen og lakselusforskeren Baard Johannessen (54) kjempet mot oppdrettsnæringen. Han fikk innvilget patent for en kombinasjonsmetode for bekjempelse av lakselus med redusert bruk av legemidler, men oppdrettsindustrien bestred patentet. 

Etter en lang rekke runder i retten med oppdrettskonsernet SinkabergHansen som motpart, tapte Johannessen det endelige slaget i vinter.