I november i fjor var slaktebåten «Norwegian Gannet» klar til dyst. Det samme var det 8000 kvadratmeter store mottaksanlegget på kaien i Hirtshals.

Satsingen har så langt kostet lakseeksportør Sekkingstad og oppdretterfamilien Haugland, som eier selskapet Hav Line, over 800 millioner kroner. Skipet med et mannskap på 54 skal kunne tømme et oppdrettsanlegg på Vestlandet for 1000 tonn laks av gangen, sløye 100 tonn i timen om bord og levere fisken i Hirtshals 18 timer senere. I teorien kan Norwegian Gannet ta unna 150.000 tonn laks i året eller godt over ti prosent av den samlede norske lakseproduksjonen.

Nei, ja og nei

Storsatsingen er blitt møtt med betydelig skepsis med frykt for at distriktsarbeidsplasser ved slakteriene kan forsvinne.

Da tidligere fiskeriminister Per Sandberg i desember 2017 var i Hirtshals og ble informert om planene, sa han at «jeg skulle jo selvfølgelig helst sett at disse arbeidsplassene kom i Norge. Men samtidig må vi erkjenne at dersom visjonen om en økning i den norske lakseproduksjonen fra dagens 1,3 millioner tonn til fem millioner tonn i 2050 skal realiseres, da får det heller dryppe litt på danskene.»

Daværende fiskeriminister Per Sandberg ble orientert om planene til Hav Line av administrerende direktør Carl-Erik Arnesen (til venstre) og Bård Sekkingstad (til høyre) på kaien i Hirtshals i desember 2017.
Daværende fiskeriminister Per Sandberg ble orientert om planene til Hav Line av administrerende direktør Carl-Erik Arnesen (til venstre) og Bård Sekkingstad (til høyre) på kaien i Hirtshals i desember 2017. (Foto: Harald Berglihn)

Men 28. september i fjor fikk prosjektet et skudd for baugen. Mattilsynets regionkontor kom til at kvalitetsforskriften i Matloven innebærer at all sortering av fisk skal skje i Norge.

5. november kom Mattilsynets hovedkontor til stikk motsatte konklusjon og slo fast at forskriften ikke angir hvor sorteringen må skje «og det er vanskelig å utlede en plikt til å lande oppdrettet fisk i Norge direkte i ordlyden». Og videre: «Fraktes oppdrettet fisk usortert rett fra merd og landes i Danmark for sortering, vil fisken måtte betraktes som omfattet av dansk regelverk og bestemmelsene i kvalitetsforskriften vil ikke komme til anvendelse».

3. desember omgjorde Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Mattilsynets vedtak. NFD mente forskriften stiller krav til at sortering skal skje innenlands og at feil lovanvendelse ble lagt til grunn for Mattilsynets vedtak. «Mattilsynet har dermed overskredet sin materielle kompetanse, noe som igjen har ført til at avgjørelsen lider av en innholdsmangel. Innholdsmangler fører i all hovedsak til ugyldighet», skriver departementet i vedtaket.

Og så ja

Med et nytt skip og mottaksanlegg, samt forpliktelser til både oppdrettere og kunder i EU, som uten drift kunne sendt selskapet til Skifteretten, ba Hav Line Bergen tingrett om en såkalt midlertidig forføyning mot departementet. Dette er en rettsavgjørelse som innebærer at den avgjørelsen retter seg mot, er forpliktet til å følge den i påvente av en mer omfattende rettssak. Og Bergen tingrett slår fast at den «mener at det er mest sannsynlig at Mattilsynets tolkning av Kvalitetsforskriften $ 17 i vedtak av 5. november 2018 er riktig, og at Omgjøringsvedtaket til NFD av 3. desember 2018 er uriktig», heter det i kjennelsen.

«Etter rettens oppfatning skal ikke Kvalitetsforskriften $ 17 tolkes slik at all fisk må landes i Norge. Kort oppsummert har NFD tolket kvalitetsforskriften $ 17 i strid med matloven og formålet med denne. Begjæringen om midlertidig forføyning blir etter dette å ta til følge. Hav Line kan etter dette transportere fisk usortert til Danmark med Norwegian Gannet», skriver retten som har truffet avgjørelsen uten at NFD har fått anledning til å uttale seg.

«Det er politikk»

– Vi er veldig fornøyde. Nå kan vi operere. Alternativet var dårlig. Jeg har folk i arbeid og løpende utgifter. Det er trist at vi ble stoppet og må kjempe i retten for å få et miljøprosjekt på skinner. Det er politikk når departementet overstyrer sitt eget fagorgan Mattilsynet. Det er vel slik det er å være pionér, sier Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line.

Hav Line hevdet også i retten at det ville være i strid med EØS-avtalen å nekte selskapet å sortere og levere laksen i Danmark.

– Det er flere ting her som strider mot EØS-reglene. Danskene har uavhengig av oss sendt klage til Efta og beskyldt Norge for proteksjonisme, sier Arnesen.

– Jeg skjønner at folk ser på vår båt som en trussel, men dette er konkurranse. Verden går fremover. Vi slutter ikke å sende epost fordi folk i posten skal ha jobb. Vi ser at det hele vinteren går vogntog med laks i grøften. Det er ikke plass på veiene til flere laksetrailere. Vi er et miljøvennlig supplement som reduserer CO2-utslippene med 40 prosent. Samtidig får vår fisk, sammenlignet med trailertransport, syv dager lengre holdbarhet fordi vi kan transportere den med mye lavere temperatur. I tillegg kommer den to dager raskere til Hirtshals. Dette gir oss ni dager ferskere fisk enn trailerfisken, sier han.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) mener tingrettens dom er feil og står fast ved at Norwegian Gannet må sortere fisken i Norge. –Vi vurderer neste skritt i saken, sier han
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) mener tingrettens dom er feil og står fast ved at Norwegian Gannet må sortere fisken i Norge. –Vi vurderer neste skritt i saken, sier han (Foto: Melisa Fajkovic)

Gir seg ikke

Men selv om tingretten nå gir Hav Line anledning til å starte operasjonen, har ikke fiskeriminister Harald T. Nesvik tenkt å gi seg uten kamp.

– Vi tar tingrettens beslutning til etterretning. Departementets tolkning av fiskekvalitetsforskriften ligger fast, og vi vurderer neste skritt i saken, skriver han i en epost til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor kjøper ikke kinesere Iphone
Apple har tapt mye av markedsverdien sin på børsen i det siste.
01:44
Publisert: