–Det er helt uforståelig at norske myndigheter med åpne øyne kan gjøre dette, sier professor Jeppe Kolding ved Universitetet i Bergen og ryster på hodet.

– Det vil vært strengt forbudt å gjøre det samme i Norge, hvor spredning av nye fiskearter og oppdrettet fisk er klassifisert som en av de største miljøtruslene mot norske fiskeressurser, legger forskningssjef Tor Næsje ved Norsk institutt for naturforskning til.

Invaderer kontinentet

Begge har arbeidet med fiskeriprosjekter i Afrika gjennom 25–30 år.