I en pressemelding onsdag kveld skriver selskapet hadde det avlyser børsnoteringen på grunn av ugunstige markedsforhold.

– Jeg er selvsagt skuffet over at vi ikke har fått de riktige signalene fra markedet, men ser at pågangen av nye selskaper på Euronext Growth har skapt en situasjon som ikke gjør det mulig for oss å bli notert denne våren, sier administrerende direktør Edvard Henden i Nordic Halibut i en pressemelding.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på caset, og vi har fortsatt sterk tro på planen for vekst og videre utvikling av selskapet. Bak Nordic Halibut står svært solide eiere som har gitt beskjed om at de er med på selskapets langsiktige satsing, sier Henden videre.

22. mars varslet Nordic Halibut om en rettet emisjon på 270 millioner kroner, og en overtildelingsopsjon på 30 millioner kroner. Selskapet meldte at det hadde fått forhåndstegninger på 149 millioner kroner, om lag halvparten av den planlagte emisjonen. Hjørnesteinsinvestorene Handelsbanken Fonder, Medallia-gründer Børge Hald og Melesio hadde tegnet seg for aksjer til henholdsvis 40, 17 og ti millioner kroner.

Emisjonskursen var satt til 22,5 kroner og priset selskapet til 402 millioner kroner. Første handelsdag på Euronext Growth var ventet å være den 9. april. Sist gang selskapet hentet penger, i november i fjor, ble selskapet priset til 200 millioner kroner.

Pareto varslet først

Nordic Halibut har ambisjoner om å utvikle oppdrettsaktiviteten, inkludert et nytt yngel- og settefiskanlegg og videreforedling lokalt på Averøy i Møre og Romsdal.

– Disse planene ligger fast. Vi har et unikt avlsprogram, plass og mulighet til å produsere kveite i langt større volum enn vi gjør i dag for å kunne levere det markedet til enhver tid etterspør, sier Henden i pressemeldingen.

Rundt klokken 17 onsdag mottok Pareto-kunder en mail fra meglerhuset om at den planlagte emisjonen og noteringen var utsatt.

– Selskapet har valgt å ikke gå videre med den rettede emisjonen og noteringen på Euronext Growth grunnet svake markedsforhold, skriver Pareto i mailen.

Pareto var sammen med Sparebank 1 Markets hyret inn som tilrettelegger for emisjonen og den påfølgende noteringen på Euronext Growth.

Mandag meldte Nordic Halibut at det planlegger å nå et slaktevolum 9000 tonn i 2030 og marginer på 60 kroner per kilo, skrev IntraFish.

Nordic Halibut har drevet med oppdrett av kveite siden 1995 med biologiske og operasjonelle utfordringer. Fra 1998 og frem til 2018 har selskapet hatt et samlet tap på over 200 millioner kroner, ifølge IntraFish.

Svekket interesse i markedet

Mens det onsdag var stor interesse for å delta i emisjonen i Norse Atlantic Airways, det nye flyselskapet til Bjørn Tore Larsen, Bjørn Kjos og Bjørn Kise, har en rekke andre nykommere fått det tøffere ved notering den siste tiden.

Euronext Growths ferskeste selskap, Kyoto Group, stupte 27 prosent på aksjens første handelsdag onsdag.

Rederiet Frøy, som har en stor flåte båter de leier ut til lakseoppdrettere, meldte onsdag morgen at emisjonen deres ser ut til å bli satt på 61 kroner aksjen. Det er helt nederst i intervallet på 61-68 kroner som selskapet gikk ut med. En kurs på 61 kroner priser selskapets egenkapital før kapitalutvidelsen til 4,26 milliarder kroner.

Selskapet skal selge nye aksjer for 1,0 milliarder kroner. I tillegg skulle NTS, som i dag eier 100 prosent av selskapet, i utgangspunktet selge aksjer for 1,0 milliarder kroner. Nå sier de at de skal selge aksjer for minst 360 millioner kroner, for å møte kravet om fri flyt på minst 25 prosent av aksjene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.