Mer enn 450.000 norske arbeidstakere har i dag en privat helse­forsikring, de fleste gjennom jobben. Slike forsikringer skal sikre sykmeldte hurtig medisinsk behandling, innenlands eller utenlands. Det løses gjennom kjøp av tjenester fra privatklinikker, eller ved at rådgivere finner fram til ledig kapasitet i det offentlige helse­vesenet.

Forsikringsselskapene