– Høies sentraliseringspolitikk svekker den lokale beredskapen. Folks helse er like viktig uavhengig av hvor du bor, sier Vedum til NTB.

Helseministeren skal senere i høst legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan, men torsdag kom Senterpartiet ham i forkjøpet. Partiet avviser alle Høies tre foreslåtte utviklingsmodeller for sykehusene og lanserer i stedet en fjerde modell.

– Vår nettverksmodell bygger på samarbeid mellom sykehus, ikke konkurranse, sier helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe.

Lokalsykehusene

Et av Høies alternativer er å fortsette med dagens struktur samt opprettholde akuttkirurgien ved de minste sykehusene i «noen år til». Men det er ikke godt nok for Senterpartiet.

– Det er ikke et livskraftig alternativ, heter det i Sp-planen, som beskriver lokalsykehusene som eiker i et hjul hvor regionsykehuset er navet.

En forutsetning for Sps «nettverksmodell» er at lokalsykehusene sikres breddekompetanse innen akuttkirurgi, akuttmedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester. I tillegg skal sykehusene ha et fødetilbud.

– Mellom 50 og 70 prosent av alle pasienter som blir lagt inn for øyeblikkelig hjelp kan ferdigbehandles på lokalsykehusnivå. En stor andel av pasientene har altså ikke behov for et høyt spesialisert tilbud, heter det.

Sp avviser også påstandene om at det er kvalitetsforskjeller på tilbudet ved små og store sykehus.

– Dårlige resultater, svikt i pasientbehandlingen og uheldige hendelser skjer dessverre både på små og store sykehus, anføres det i Sp-planen.

Grense for belegg

En nasjonal grense for gjennomsnittsbelegg i sykehussenger på 85 prosent, som tilfellet er i Storbritannia, er et konkret krav fra Senterpartiet.

– Vi har allerede sprengt kapasiteten på landets sykehus. Dersom Høie tror vi får flere sykehussenger ved å legge ned sykehus bør han prøve regnestykket på ny, sier Vedum.

En rapport fra Helsedirektoratet viser et gjennomsnittsbelegg på 93 prosent, langt over snittet for OECD generelt på 78 prosent.

Senterpartiet tar også til orde for en snarlig avvikling av foretaksmodellen, noe regjeringen legger opp til at tidligst kan skje i neste periode. Krav om nye finansieringsformer samt et klart nei til økte innkjøp fra private tilbydere er andre deler av helseplanen til Sp.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Helsetopper: – Ny kreftmedisin kan knekke økonomien