Flere Høyre-topper gir nå signaler som demper forventningene til store skattekutt. Statsminister Erna Solberg sier at skattekutt ikke er førsteprioritet for Høyre, og nestleder Bent Høie har fulgt opp:

 – Høyre kan ikke gå til valg i 2017 med samme løfter om skattekutt som i denne perioden. Det er også helt urealistisk å fjerne formuesskatten helt i løpet av de neste ett til to årene, sa Høie til DN fredag.

De nye signalene får flere av partiets viktigste økonomiske bidragsytere til å reagere.

 - En fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital og reduksjon av selskapsskatten bør prioriteres, og kan dekkes inn ved å øke skattene på kapitalinntekter, eiendom og aksjeutbytte, sier Stein Erik Hagen.

Milliardæren er en av de største private økonomiske bidragsytere på borgerlig side. I forkant av fjorårets kommunevalg ga Hagens familieselskap Canica As Høyre i Oslo en million kroner og 500 000 kroner. Hagen understreker at det ikke ligger noen spesielle politiske krav eller andre forutsetninger for de økonomiske bidrag til Høyre eller andre politiske partier, men understreker viktigheten av å styrke privat sektor.

 -Vi må styrke privat sektor for å skape de nye arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, sier han.

Les også: Full skattestrid i Høyre dnPlus (DN+)

-Skuffet over Høyre

Selv om regjeringen har kuttet skattene med 18,2 milliarder kroner siden den overtok, var ikke skattelette nevnt med ett ord i den delen av Erna Solbergs landsmøtetale fredag, som handlet om hvor vellykket den økonomiske politikken har vært. Heller ikke var behovet for ytterligere skattelette nevnt som del av partiets prioriteringer fremover. Milliardær og investor Jens Ulltveit-Moe sier han er meget skuffet over at Høyre ikke lykkes med å fjerne formuesskatten.

 - Når det gjelder formuesskatten har Høyre skuffet. Problemet med formuesskatten er strukturen på den. Den må konstrueres på en måte som ikke rammer bedriftene som skal skape arbeidsplasser. Formuesskatten bør heller gjelde eiendom og andre verdier, sier Ulltveit-Moe.

Han mener likevel at det er riktig at Erna Solberg og Høyre som regjeringsparti går for moderate skatteletter i den øvrige skattepolitikken frem mot valget.

 -Som følge av oljenedturen må vi stikke fingeren i jorden. Å få til store skatteendringer i en så usikker tid er helt urealistisk. Skattetrykket har vært mindre i Norge enn i Sverige og Danmark som følge av inntektene i olje- og gassindustrien. Nå er situasjonen radikalt forandret, sier han.

Les også: 

Taus om skattelette dnPlus Har oversett Seychellene to ganger dnPlus

Utsetter skattereformen- igjen

 Torsdag ble det kjent at Stortingets finanskomité enda en gang må utsette behandlingen av skattereformen, som skulle være klar rett over helgen Eiendomsutvikler Christian Ringnes (61) har følgende oppfordring til politikerne som sitter rundt forhandlingsbordet:

 – Formuesskatten er så ødeleggende at den må fjernes umiddelbart. Reduserte skatter er viktig for å stimulere økonomien. og spesielt formuesskatten er en uheldig skatt. Den står for kun en promille av statsbudsjettet og er en særnorsk skatt som favoriserer utenlandsk eierskap i norsk næringsliv. Formuesskatten rammer målrettet de nordmenn som er flinkest til å skape verdier for landet og medfører at de må tappe sine bedrifter økonomisk istedenfor å investere i fremtidig vekst og arbeidsplasser, sier Ringnes.

Må prioritere skattelettelser

Ringnes mener det er svært viktig at Høyre prioriterer skattelettelser høyt foran neste stortingsvalg.

- Fjerning av formuesskatten innebærer for det første ingen stor skattelette, så den burde bare gjennomføre. Den utgjør mindre enn én tusendel av de norske skatteinntektene. Jeg mener formuesskatten er den mest verdiødeleggende skatt vi har. Den innebærer gjentatt beskatning av allerede beskattede penger og skal betales årlig, uansett om man tjener eller taper penger, siier Ringnes

- Du synes ikke lavere oljeinntekter og høyere offentlige utgifter taler for mer forsiktige skattekutt?

- Det er vel kjent at skattekutt virker stimulerende for næringsliv og sysselsetting, og nettopp derfor er skattekutt en del av nødvendig medisin i et Norge som langsomt er på vei mot sotteseng på grunn av dramatisk reduserte oljeinntekter. Jeg er ikke i tvil om at det kan effektiviseres betydelig i offentlig sektor, mye mer enn de tross alt beskjedne netto skattekutt det er snakk om. Det er bare å se på veksten i norske offentlige utgifter de siste 10 år i forhold til den mye lavere tilsvarende veksten Danmark og Sverige, hvor man ikke har hatt samme mulighet til å sløse med oljepenger, sier Ringnes

Full skattestrid i Høyre

Milliardærene er ikke alene om å reagere på de nye skattetonene fra Høyre. Flere Stortingspolitikere, deriblant Stefan Heggelund, Erik Skutle og Heidi Nordby Lunde, reagerer på lavt ambisjonsnivå blant Høyres ledende politikere i skattedebatten. Det var statsråd og programkomitéleder Torbjørn Røe Isaksen som startet skattedebatten som skaper strid i forkant av Høyres landsmøte. Han mener lavere oljeinntekter og økte offentlige utgifter taler for mer forsiktige skattekutt fremover. Isaksen får støtte av Nikolai Astrup.

 - Programkomiteen har nå en bred og åpen debatt om skatt. Uavhengig av hvilket skattenivå vi til slutt går til valg på, vil det økonomiske handlingsrommet i årene fremover gjøre det helt nødvendig å prioritere hardere. Vi må gjøre ting billigere, mer effektivt og smartere i alle deler av offentlig sektor.

Må forberde skattesystemet

Astrup mener det er på tide å diskutere innretningen på skattesystemet.

 - Vi må ha et skattesystem som bidrar til omstilling, verdiskaping og nye arbeidsplasser, og et skatte- og avgiftssystem som bidrar til et grønt skifte frem mot 2030. Et konkurransedyktig skattenivå er en forutsetning for at vi skal kunne skape verdiene som trengs for å opprettholde gode offentlige velferdsordninger. Hensynet til at folk skal kunne bestemme mer over egen hverdag og eget liv spiller også inn i de vurderingene programkomiteen nå skal gjøre, sier Astrup.

Stortingspolitikeren får støtte av Stein Erik Hagen.

 -Jeg er enig med Nikolai Astrup i at «bedre skatt» nå er viktigere enn «lavere skatt». Jeg mener vi først og fremst må forbedre skattesystemet for å sikre norske arbeidsplasser, styrke norsk eierskap og øke verdiskapingen i Norge.

Se på DNtv:

Kongen: - Vi kan ikke ta i mot hele Afrika i Europa heller
Kong Harald kommenterte flyktningesituasjonen under et pressetreff i Roma onsdag ettermiddag. Kongen er opptatt av at flyktningene får hjelp i nærområdene og mener at Europa ikke kan ta i mot hele Afrika.
00:22
Publisert:

 

Les også:

Henter inn ekstern pr-hjelp

- Det er ingen tvil om at det er et dyrt program dnPlus

- Jeg har nesten ikke ord. Det er forløsende. Det er ekstremt deilig.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.