Siden han ble toppleder i britiske BG Group høsten 2014, er det ikke ofte tidligere Statoil-sjef Helge Lund (54) har snakket i norsk offentlighet. Nå jobber han som rådgiver for et New York-basert private equity-selskap og er styremedlem i selskapene Schlumberger og Novo Nordisk. 

Torsdag stilte han opp på en lansering av Jacob Schrams nye ledelsesbok «Essensen av business». Schram er europasjef i bensinstasjonskjeden Circle K, tidligere Statoil Fuel & Retail. Schram har i flere år jobbet med Lund.

– I dag vil jeg ikke si noe mer utover foredraget mitt. I dag er det Jacobs bok vi er her for, sa Lund til Dagens Næringsliv før foredraget i Oslo sentrum. 

I foredraget gikk en svært engasjert Lund i detalj om sin ledelsesfilosofi og det han ser på som store utfordringer ved å være leder i en stor bedrift:

  • Å finne balansen mellom uro og trygghet
  • Å kombinere trygghet og kreativitet.
  • Hvordan ha djerve mål og samtidig beholde bakkekontakten.
  • Å finne balansen mellom kort og lang sikt.

– Jeg synes dette er vanskelig, sa Lund om de fire dilemmaene.

Han fortalte åpenhjertig om uroen han kjente på som leder. Spørsmål svirret rundt i hodet på kveldene. 

– Forstår vi utfordringene godt nok? Er vi forberedt? Hva gjør konkurrentene bedre enn oss? sa han.

– Kort oppsummert handler det som leder å utvikle en organisasjon som ikke er selvtilfreds, sa han.

Lunds andre dilemma dreier seg om hvordan en kan kombinere kreativitet med struktur.

– Jeg tenker at store organisasjoner må ha en viss orden, et visst system og gode prosesser for å skape gode resultater. Men siden endringene går fortere og kravene til innovasjon blir større og større, tilsier det egentlig mindre byråkrati og mer frihet, sa Lund.

I foredraget var han forsiktig med å dra frem konkrete eksempler fra tiden som Statoil-sjef. Lund ledet selskapet i ti år. Han fremhevet utfordringen med å balansere innovasjonskraften i Statoil med behovet for presisjon i driften og prosjektgjennomføringen.

Hybris hos ledere

I foredraget advarte Lund mot ledere som satte djervere mål enn det organisasjonen er i stand til å oppnå.

– Uten et enormt driv hos leder for å bli bedre, vil det være veldig vanskelig å være leder i dag. Men samtidig er det viktig at lederens ambisjoner og driv ikke går ut over det organisasjonen faktisk er i stand til levere, sa han og trakk frem den britiske politikeren og psykiateren David Owens siste bok «In Sickness and in Power», som handler om overmot, eller hybris, hos kjente politikere og næringslivsfolk.

– Med hybris mener han ledere som utvikler en overdreven selvtillit, manglende realitetsforståelse og som mister kontakten med medarbeiderne. Han sier at viktige symptomer på dette er at man er i lederrollen først og fremst for å utøve makt. Man tar beslutninger for at man selv skal komme i godt lys, og man har overdreven tro på egne beslutninger og lytter ikke mye til hva medarbeidere sier. Man er også veldig rastløs og ikke interessert i operasjonelle detaljer. Man er bare interessert i det store bildet. Jeg tror at vi har en stor fordel i Skandinavia med en veldig egalitær samfunnsmodell, sa Lund og hyllet den norske samarbeidsmodellen mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstagere.

Paradokset

Lunds siste dilemma er balansen mellom det kortsiktige og det langsiktige.

– I en verden som går stadig raskere, er det vanskelig å ha de «lange brillene» på. Vi drives mot kortsiktige resultater, kvartalspresentasjoner, av finansmarkedene. På mange måter er det et paradoks når mye av kapitalen er pensjonspenger som skal ha et langsiktig perspektiv. Jeg tror at det er en kognitiv ubalanse hos lederne i den forstand at det er mye lettere å se effekten av kortsiktige taktiske beslutninger fordi resultatene får du med en gang, mens den lange horisonten først blir klar om mange år. Det er høy risiko. Derfor presses vi som ledere mot kortsiktige beslutninger, sa Lund.

Fra venstre: Jacob Schram, Jeanette Schram, Sanora Chartrand (Alains Bouchards kone), den kanadiske forretningsmannen Alain Bouchard og Helge Lund I forbindelse med presentasjonen av Circle K-sjef Jacob Schrams lederbok på Christiania teater.
Fra venstre: Jacob Schram, Jeanette Schram, Sanora Chartrand (Alains Bouchards kone), den kanadiske forretningsmannen Alain Bouchard og Helge Lund I forbindelse med presentasjonen av Circle K-sjef Jacob Schrams lederbok på Christiania teater. (Foto: Aleksander Nordahl)

Han tror også den enorme tilgangen på informasjon bidrar til at beslutningene blir for kortsiktige.

– Vi klarer ikke å skille mellom det som er informasjonsstøy uten strategisk betydning, fra det som virkelig er viktig. Et eksempel er markedets enorme oppmerksomhet om hva oljeprisen er i dag, i morgen og på fredag, mens man er mindre interessert i de strukturelle endringene som foregår i energibransjen, sa Helge Lund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.