Industriproduksjonen i Norge økte med 2,6 prosent fra august til september, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag morgen.

På forhånd var det ventet en økning på 3,5 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News.

Handelsbanken Capital Markets ventet på sin side en økning på 5,0 prosent.

– Trenden i industriproduksjonen ser nå ut til å være klart svakere enn tallene tidligere i år har indikert, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i sin morgenrapport.

Fall i tredje kvartal

I tredje kvartal gikk industriproduksjonen ned med 0,7 prosent sammenlignet med kvartalet før, viser statistikken.

– Vi venter imidlertid at veksttrenden over de kommende månedene vil være svakt positiv, i tråd med informasjonen fra SSBs konjunkturbarometer og utviklingen i oljeinvesteringer på norsk sokkel, skriver Due-Andresen.

Maskinindustrien, metallvareindustrien og bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til nedgangen. Også andre deler av petroleumsrettet leverandørindustri opplevde lavere aktivitet i kvartalet. Hele denne delen av industrien hadde en samlet nedgang på 3,8 prosent, ifølge SSB.

Advarer mot å trekke konklusjoner

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener en ikke bør trekke en for sterk konklusjon ut i fra disse tallene.

– Det er ikke lett å få noe tolkbart ut av disse tallene. Det er jo en indeks som faller syv prosent en måned og er opp tre prosent en annen måned, sier Olsen til DN.

– Selv ser han på et glidende årsgjennomsnitt i industriproduksjonen.

Min tolkning er at den har flatet ut gjennom 2017, etter å ha falt i 2015 og 2016, sier Olsen.

Gode utsikter

Sjeføkonomen er ikke bekymret for at leverandører til oljenæringen var den delen av industrien som har tynget mest det siste kvartalet.

Ifølge Olsen bør en være spesielt forsiktig med å bryte statistikken ned på ulike næringer. Da blir svingningene enda større. En bedre indikator er å se på hva selskapene planlegger fremover, påpeker han.

– Da er utsiktene gode, sier Olsen, og viser til at flesteparten av planlagte oljefelt er lønnsomme med en lav oljepris.

Bygg og anlegg trekker opp

Næringsmiddelindustrien var på sin side med å trekke den samlede industriproduksjonen opp, som følge av høyere aktivitet innen foredling og konservering av fisk.

Næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri var også med på å dempe fallet i samlet industriproduksjon. Denne gruppen produserer innsatsfaktorer til bygg- og anleggsnæringen. Oppgangen i denne gruppen kan dermed knyttes til høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, ifølge SSB. (Vilkår)

Handler og leverer på timen
Robin er et ny tjeneste som skal hjelpe deg med å fikse småting på timen. Gründer Pål Ohna Børde tror at folk fremover vil kreve tjenester som leverer raskere enn det netthandlere kan tilby.
01:59
Publisert: