Landbrukssamvirket Nortura, som eies av norske bønder, varslet i en børsmelding torsdag at selskapet forventer svakere inntjening i 2017.

– Sammenlignet med ambisjonene for selskapet ser vi en svekkelse i resultatet. Inntjeningen i andre halvår i fjor er i utakt med de ambisjonene vi har. Nå har vi et behov for å sette i gang tiltak for å rette kursen oppover i et høyt tempo, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg til DN.

Kutter 300 stillinger

For å snu trenden går Nortura i gang med å redusere kostnader, ifølge Kolberg.

– Over et treårsprogram kuttes antall ansatte i selskapet med i underkant av 300. Omstillingsprogrammet berører så mange av våre ansatte at vi hadde et behov for å gå ut og varsle om det svekkede resultatet for å ha et moment som viser at det er nødvendig med omstilling, sier konsernsjefen.

Til sammen skal kostnader på 500 millioner kroner kuttes.

– Når vi ikke klarer å hente inn tilstrekkelig nok inntjening i det eksterne markedet vi opererer i, er vi nødt til å rette blikket intern og se hvor vi må ta ned kostnadsbasen, legger han til.

«Må få ned kostnadene»

Kolberg forteller at det aldri er hyggelig å starte omstillingsprosesser som innebærer nedbemanning, men at det viktigste for Noturta som selskap er at det skal være attraktivt, ansvarlig og relevant for kundene.

– Å tilby produkter i pris og mangfold som gjør oss attraktive er viktig for å få til dette, og da må vi få ned kostnadene, påpeker han.

Nedbemanningene skjer i administrative stillinger og støttestillinger for å utføre selskapets kjernevirksomhet.

– Ansatte lokalisert over hele landet blir berørt, sier Kolberg.

Det ikke bare de ansatte den svake økonomien går utover. Kuttene resulterer også i mindre betaling til bøndene.

– Vi må redusere tilleggsytelsene til bøndene i år. Det blir samlet et nettooppgjør for bonden som går litt ned, sier Nortura-sjefen.

«Bekymret»

Tillitsvalgt Kenneth Johansen for de ansatte i Nortura forteller at bekymringen brer seg blant dem som kan bli berørt av nedbemanningene.

Kenneth Johansen, konserntillitsvalgt i Nortura.
Kenneth Johansen, konserntillitsvalgt i Nortura. (Foto: Privat)

– Vi er definitivt bekymret. Med omfanget på kuttene så betyr det helt åpenbart store endringer i selskapet. De ansatte synes det er en tungt beskjed å få, men tar det med fatning, sier han til DN.

– Vi tillitsvalgte er innforstått med økonomien i selskapet. Det driver i en ekstremt krevende næring med kraftig konkurranse og prispress fra kunder og markedet, legger han til.

Johansen påpeker at det er ekstremt hardt for de ansatte å føle at de gjør en så god jobb som mulig hver dag, men at det ikke er nok.

– Dette er jo ikke de ansattes feil, men en konsekvens av strategiske beslutninger som vi må finne en løsning på, sier han.

Johansen ønsker å vente til de konkrete tiltakene foreligger i februar før han kommenterer ytterligere hva han som tillitsvalgt tenker om nedbemanningene.

– Det er vanskelig å vite hva som ligger i det når det ikke er mer konkret, sier han.

«Krevende overgang»

Bakgrunnen for det svake resultatet til kjøtt- og eggprodusenten for fjoråret skyldes interne omveltninger, ifølge konsernsjefen.

– Det er handler om en overgang fra noe kjent til noe nytt. Disse endringene skal gjøre oss stødigere i fremtiden, men overgangen er krevende, sier konsernsjef Kolberg.

Nortura har blant annet endret distribusjonen til grossistdistribusjon og innlemmet et helt nytt it-system.

– Nå frakter vi alle varene våre i papp. Det er en betydelig omstilling som har gitt store kostnader for selskapet, sier Kolberg.

Nortura merker også en overproduksjon av flere dyreslag.

– Det er en ubalanse i råvaremarkedet. Det er og har vært et overtrykk av produksjonskapasitet, og derav overproduksjon av kjøtt fra noen dyr. Spesielt lam og sau og hvitt kjøtt som kylling og kalkun, forteller Nortura-sjefen.

Matkonsernets prognose for 2018 viser blant annet et overskudd på sau og lam på 1.200 tonn.

Flat prisutvikling

Kolberg trekker i tillegg frem at etterspørselen fra kundene har endret seg.

– Det går mot en mer skreddersøm av produktene. Hver kunde vil ha sin variant med egne spesifikasjoner. Det gjør at varesortimentet øker betydelig og blir mer mangfoldig, og vår evne til å håndtere dette på en effektiv måte har ikke vært god nok så langt.

– Samtidig har prisutviklingen på produktgruppene våre vært flat, sier Kolberg. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Veldig mye vin for pengene
Ioppa Ghemme 2007. Nord i Piemonte ligger Gemme, en ukjent landsby for nordmenn, men som lager fantastiske viner ved foten av fjellene. Lett og delikat, veldig mye vin for pengene. Perfekt til lette lammeretter.
01:00
Publisert: