Flere har de siste årene tatt til orde for at Norge er rammet av en «mastersyke», der altfor mange unge tar høyere utdanning sammenlignet med arbeidslivets behov.

OECDs årlige rapport om utdanningssektoren «Education at a Glance» gir imidlertid et annet bilde. Den viser at Norge både ligger under OECD-snittet når det gjelder andelen voksne med utdanning på mastergradsnivå, og at vi også ligger under andelen i våre naboland.

– Dette viser at vi ikke har noen «mastersyke» i Norge, slik enkelte har hevdet. Tvert imot ligger vi bak land vi ellers liker å sammenligne oss med når det gjelder befolkningens utdanningsnivå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Mange med bachelor

I Norge har 16 prosent av befolkningen mellom 30 og 34 år utdanning på mastergradsnivå. I Sverige og Danmark er andelen med mastergrad i denne aldersgruppen 19 prosent, noe som tilsvarer gjennomsnittet for alle medlemslandene i EU. Totalt forventes 45 prosent av befolkningen i Norge å ta en høyere utdanning i løpet av livet, mens gjennomsnittet for OECD-landene er 50 prosent.

Det er første gang rapporten gir mulighet til å sammenligne omfanget av lavere og høyere grads utdanning fra høyskole og universitet. Norge scorer like fullt høyt på andel med høyere utdanning, men det skyldes at mange nordmenn har bachelorgrad eller lavere, viser tallene.

Få tar yrkesfag

Norge skiller seg også ut blant de europeiske landene ved at få elever tar en yrkesfaglig utdanning, og spesielt få jenter, viser rapporten.

I Norge forventes det at kun 35 prosent av dagens unge fullfører en yrkesfaglig utdanning mot henholdsvis 36 og 48 prosent i Sverige og Danmark. For alle medlemslandene i EU er gjennomsnittet 52 prosent.

Det er også større kjønnsforskjeller i Norge enn i de andre nordiske landene, når det gjelder andelen menn og kvinner som tar yrkesfag. 42 prosent av norske menn forventes å ta en yrkesfaglig utdanning, mens bare 27 prosent av kvinnene forventes å gjøre det samme. I Danmark forventes det at nesten halvparten av alle unge kvinner vil ta en yrkesfaglig utdanning i løpet av livet.

– Dette er urovekkende og viser hvor viktig regjeringens yrkesfagløft er, sier Isaksen.

Høyt frafall

Norge skiller seg også ut med noe lavere gjennomføring i videregående skole enn gjennomsnittet i OECD. 19 prosent i aldersgruppen 25-34 år i Norge har ikke fullført videregående opplæring (2014). I hele OECD er andelen 17 prosent.

– Til tross for mange tidligere satsinger er det for få elever som fullfører videregående opplæring. Vi trenger mer kunnskap om hva som faktisk motvirker frafall, og i 2016 setter vi derfor i gang et omfattende forskningsprosjekt på dette, sier kunnskapsministeren. (©NTB)

Les også i DN på nett:

- Dette er virkelig en paradigmestudie  

- Ikke noe av dette vil bety noe

– Bare å rette en stor og ydmyk takk dnPlus  (krever innlogging)

Se på DNtv: Her beroliger Erna Solberg oljebransjen om at de passer godt inn i hennes klimapolitikk

Her beroliger Erna Solberg oljebransjen om at de passer godt inn i hennes klimapolitikk
Statsminister Erna Solberg åpnet Statoils høstkonferanse mandag formiddag.
02:22
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.