Mandag ettermiddag la regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF frem den endelige budsjettavtalen for 2016.

- Jeg ser ikke at det blir noen store forskjeller i forbruksmønsteret for vår del, sier Dag Sandham (40).

Sandham, kona Liv Marit Strand (37) og barna Kristian (7) og Aurora (9) bor i en gammel tomannsbolig på Ljan i Oslo, som gradvis har blitt oppgradert til en moderne familiebolig med nytt kjøkken, ny loftsetasje og et ekstra soverom.

Ifølge kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN har barnefamilier liten grunn til å juble over statsbudsjettet.

- Høy gjennomsnittlig gjeldsbelastning gjorde at mange barnefamilier med normal inntekt allerede bare fikk små skattekutt i opprinnelig forslag til statsbudsjett for 2016. Nå kommer nye avgifter til. Og noen av dem, som flyavgift, vil nok inndra de siste hundrelappene som mange i gruppen satt igjen med, sier kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober reduserte regjeringen skattefradraget på boliglån fra 27 prosent til 25 prosent, og anbefalte videre at skattesatsen reduseres til 22 prosent frem mot 2018.

- Folk med ordinær lønnsinntekt og boliglån vil oppleve at skatteskjerpelsen mer enn spiser opp skattekuttet på inntekt, mener Reite.

- Spiser opp lovede skattekutt

I den endelig budsjettavtalen som ble lagt frem i dag, ble det endret lite på skattene, men det kom til enkelte avgiftsendringer.

- Dyrere flybilletter, dyrere strøm og dyrere å bruke egen bil på jobbreiser. Det er noen av endringene som bidrar til å spise opp de lovede skattekuttene for barnefamilier. Selv om det hver for seg bare er snakk om noen få hundrelapper ekstra så er det nok avstanden til forventningene som er skapt og ikke selve kostnadene som er utfordrende, sier Reite.

* Elavgiften økes 1,50 øre per kilowattimer. For en vanlig familie vil denne økningen isolert vil utgjøre nærmere 400 kroner årlig fra dagens nivå, ifølge Energi Norge.

* Det innføres en avgift på flyreiser på 80 kroner per reise.

* Skattefri kilometergodtgjørelse reduseres. Satsen settes ned til 3,80 kroner per kilometer for alle personbiler. For en person som kjører 10.000 kilometer i jobben med egen bil betyr endringen at han kan motta 3.000 kroner mindre skattefritt enn i dag, ifølge Skattebetalerforeningen.

- En skatteskjerpelse

- Barnefamilier bruker noe mer strøm enn gjennomsnittet. De reiser også i gjennomsnitt noe mer knyttet til fritid og ferier. Det å basere seg på et snitt strømforbruk på 25.000 kwh og 16 flyreiser privat for en familie på fire personer er nok relativt nøkternt. Kombinerer vi det med redusert skattefradrag for gjeldsrenter og antar en boliggjeld på fire millioner kroner millioner gir disse tre postene alene en skatteskjerpelse på 3655 kroner, sier Reite.

Er de i tillegg så uheldig å bo slik til at de må ha en litt stor og drivstofftørst bil, rammes de også av de «grønne skatteøkningene», påpeker kredittsjefen.

- Her oppveies fort den skatteletten man ble forespeilet i inntektsskatt, og for mange vel så det, sier Reite.

- Ok å betale skatt

Sandham klarer ikke i samme grad å hisse seg opp over budsjettet.

- Ikke noe av dette er av en slik størrelse at det vil bety noe for våre forbruksvalg, sparevalg eller disponering av økonomien på noen som helst måte, sier Sandham.

- Jeg tenker vel også at jeg synes det er ok å betale skatt, så lenge det går til noe brukbart. På mange måter mener jeg at vi er godt stilt som småbarnsfamilie. Med normal inntekt har vi ikke problemer med å gjøre det vi har lyst til, sier Sandham, som jobber med sikkerhet i Kriminalomsorgen, mens Liv Marit Strand jobber som spesialkonsulent innenfor helse i bydel Søndre Nordstrand.

Grønn skatt har han heller ikke noe imot.

- Vi lever på den riktige kanten av verdenssamfunnet, og har det utrolig godt. Små endringer i forbruk er ikke det vi skal prioritere, det er bedre å prioritere å sørge for fremtiden, som mener det er riktig å satse på kollektivtransport fremfor bil i Oslo.

- Jeg bruker bil så lite som mulig. Det er en dårlig løsning, og det er dyrt å bruke, sier Sandham.

Barna Kristian (7) og Aurora (9) går nå i andre og fjerde klasse.

Budsjettavtalens satsing på flere lærere i småskolen faller i smak.

- Begge er jo i småskolealder, og antall lærere er absolutt et spørsmål som er interessant for oss, og noe som kontinuerlig diskuteres i foreldre miljøet. Flere lærerressurser og satsing på barnegenerasjonen er flott, sier Sandham.

Les mer om statsbudsjettet:
Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok
Her er de viktigste endringene i statsbudsjettet
Bilavgifter: - Endelig skjer det noe
Måtte ofre skatte- og avgiftslettelsene

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.