Arbeiderpartiet og Høyre fikk mest penger. Til sammen fikk de to partiene 62 prosent av alle innrapporterte bidrag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

80 prosent av bidragene til Arbeiderpartiet kom fra foreninger i arbeidslivet, mens Høyre fikk 74 prosent av pengene sine fra bedrifter.

Mer lokal støtte

Flere kommune- og fylkespartier enn tidligere fikk støtte. Før valget var det nesten 80 kommunepartiledd som rapporterte om mottatte bidrag. Dette er langt høyere enn noen av de tre siste valgene. Før valget i 2013 var det kun sju kommunepartiledd som fikk penger, mens det var 23 i 2015 og 20 i 2017, skriver SSB.

Til tross for at lokalpartiene fikk mer penger, var det de sentrale partiorganisasjonene som fikk mesteparten av bidragene. Totalt 38,4 millioner ble gitt til de sentrale partiorganisasjonene. Det er nær 65 prosent av alle bidrag. Fylkespartileddene fikk på sin side 25 prosent av bidragene, mens kommunepartileddene mottok drøyt 10 prosent.

Ap på topp

Bidragene fordelte seg slik: Arbeidet om lag 22 millioner kroner, Høyre 5,3 millioner kroner, Sosialistisk Venstreparti 5,7 millioner kroner, Fremskrittspartiet 5 millioner kroner, Venstre 3,2 millioner kroner, Senterpartiet 2,6 millioner kroner, Kristelig Folkeparti 2,2 millioner kroner, Miljøpartiet De Grønne 1,7 millioner kroner, Rødt 1 million kroner og øvrige partier 1,1 millioner kroner.

Politiske partier kan motta pengegaver fra private aktører. Giveren må være norsk og ikke et offentlig kontrollert foretak. I valgår må partiene rapportere inn alle gaver over 10.000 kroner fra 1. januar fram til fredag før valgdagen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.