Kvinner utgjør nesten 19 prosent av alle styrerepresentanter i norske aksjeselskaper og er daglig leder i rundt 16 prosent av dem, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 2 prosentpoeng siden 2009.

Det er flest kvinnelige styrerepresentanter i selskaper på Svalbard, viser tall for 2019. Blant fylkene i Fastlands-Norge har selskaper i Finnmark størst andel kvinner i styrene, med 22,6 prosent. Nordland og Troms følger like bak, med 20,3 prosent hver.

Den laveste andelen kvinner i styrer er i Vest-Agder, der kvinneandelen er 16,1 prosent.

Tall for Trøndelag er ikke med.

Færrest kvinner i byggebransjen

Bygg- og anleggsbransjen har flest styrer med kun menn. 84 prosent av selskapene har kun menn i styret, mens 14 prosent har representanter av begge kjønn. Denne prosentfordelingen har vært uendret de siste ti årene.

Blant aksjeselskaper i tjenesteyting har 43 prosent av foretakene kun kvinne i styret, mens begge kjønn er med i 25 prosent av selskapene. Dette næringsområdet domineres av foretak som driver med skjønnhet og kroppspleie. For ti år siden var disse tallene henholdsvis 35 og 29 prosent.

Kvinneandelen øker

Totalt sett har delen av styrer med kun kvinner økt med 2 prosentpoeng de siste ti årene. Det skjer på bekostning av styrer med kun menn og styrer med begge kjønn representert.

Det er flest kvinnelige styrerepresentanter i selskaper som driver med utleie og annen omsetning og drift av fast eiendom (24.000 selskaper), samt innen varehandel (18.000).

Den største kvinneandelen er fortsatt innen «annen tjenesteyting» (53 prosent) og helse- og sosialtjenester (41 prosent). Den høyeste andelen mannlige styrerepresentanter er innenfor bygg og anlegg (90 prosent) og transport og lagring med (87 prosent).

Flere kvinner har høyere utdanning

Tallene viser også at flere kvinner enn menn i styrer har høyere utdanning, men kvinnene har likevel færre roller i selskapene enn menn. 54 prosent av kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskaper har høyere utdanning, mot 45 prosent av mennene. Dette er en økning på 1 prosentpoeng fra 2018 til 2019 for begge kjønnene.

For daglige ledere er de tilsvarende tallene 50 prosent for kvinner og 39 prosent for menn.

Blant menn som har styreroller, har 12 prosent minst fire styreroller. Tilsvarende tall for kvinner er 4 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se traileren: «Ut og stjæle hester»
02:04
Publisert: