Selv om brexit fortsatt ikke er avklart og den mulige handelskrigen mellom USA og Kina ikke er avblåst, viser barometeret en markant økning i nordmenns tro på de økonomiske fremtidsutsiktene.

– Det norske folk trosser geopolitisk uro og ser lysere på fremtiden. Det er interessant å merke seg at den økte optimismen nå er bredt forankret, til tross for at Norge jo fremdeles er en liten, åpen økonomi, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en pressemelding. Bransjeorganisasjonen omtaler økningen som «overraskende sterk».

– Overraskende

Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som samles i en hovedindikator. Et positivt tall betyr at det er flere optimister enn pessimister, og størrelsen på tallet viser hvor mange flere det er i den ene eller den andre gruppen.

For tredje kvartal, som vi nå er midt inne i, er hovedindikatoren på 17,1, opp fra 13,9 for tre måneder siden.

– Det er overraskende at troen på landets økonomi fremover ikke har svekket seg fra forrige måling, spesielt med det som har skjedd de siste ukene i handelskrigen mellom USA og Kina. Det er mulig Ola og Kari nordmann ikke tror at dette vil slå inn i norsk økonomi fremover, sier Kreutzer.

To av indikatorene viser hva folk har svart om utviklingen i Norges økonomi det siste året og forventningen til året som kommer. I tillegg svarer deltagerne på samme spørsmål om egen økonomi og et spørsmål om hvorvidt de mener det «det nå er et godt tidspunkt for befolkningen generelt å kjøpe større husholdningsartikler».

– Tilsynelatende paradoks

Finans Norge trekker spesielt frem den siste indikatoren, som har gått fra 12,5 til 24,4, men alle indikatorene er bedre nå enn i forrige kvartal. Hovedindikatoren har ikke vært så høy siden i fjor vår. Sist gang den var negativ, altså at det var flere pessimister enn optimister var for øvrig sommeren 2016.

Til tross for optimismen, svarer mange at de vil nedprioritere kjøp av ting som elektronikk, møbler, bil og reiser. Ønsket om å spare er derimot høyere enn noen gang før i barometerets historie.

– Det er et tilsynelatende paradoks. Det kan hende disse tallene er en tidlig indikasjon på at en sterkere klimabevissthet nå begynner å gjøre seg gjeldende også i handling. Det er særlig interessant at reiseønsket faller markert, sier Finans Norge-direktøren. Han legger til at flere ønsker å kjøpe hytte eller båt og sier det kan tolkes som at folk ønsker å fly mindre og i større grad feriere i Norge.

Politiske variasjoner

De som stemmer på dagens regjeringspartier – Høyre, Frp, Venstre og KrF – er langt mer optimistiske enn dem som stemmer på de rødgrønne partiene Ap, Sp, SV eller Rødt. Blant høyre- og sentrumsvelgerne er hovedindikatoren på 27,8, mens den bare er på 13,3 blant de rødgrønne. For førstnevnte er indikatoren noe svekket det siste kvartalet, mens den har økt betydelig blant sistnevnte.

For de rødgrønne velgerne er indikatoren for landets økonomi det neste året negativ, noe som altså betyr at det er flere som tror norsk økonomi kommer til å bli svekket enn styrket i året som kommer. Men også på dette området er det forbedring fra forrige kvartal.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.