Eva Grinde roser AUF, som hun mener har bidratt til at debatten om 22. juli har nådd et nytt nivå. Hun ser ikke at den sterke fordømmelse og intense emosjonalitet som nå preger diskusjonen, kan føre til selvsensur. Etter å ha gitt massiv støtte til AUFs og andres sterke fordømmelse av dem som måtte reservere seg, viser Grinde, uten å se paradokset, til at AUF har presisert at det er lov å være uenig.

Ole Gjems-Onstad
Ole Gjems-Onstad (Foto: Fredrik Bjerknes)

DN har unnskyldt at avisen for ti år siden sa at overlevende fra Utøya måtte ta ansvar for det de sier offentlig. Dermed blir det nærmest stemplet som utillatelig å uttale det for mange er selvfølgelige: Vi er alle ansvarlig for det vi uttaler offentlig, ikke minst hvis vi angriper andre.

Debatten om 22. juli preges av at de med avvikende synspunkter tillegges helt andre meninger enn de har. Å ha en faktafeil i en artikkel er ikke konspiratorisk; det blir det først hvis man insisterer på gale fakta, slik vaksinasjonsmotstandere i USA gjør. Ei heller er det konspiratorisk å mene at 22. juli har vært brukt til å angripe politiske motstandere og etter hvert er blitt en del av valgkampen foran stortingsvalget. Det dreier seg ganske enkelt om uenighet om hvordan en debatt skal forstås.

Videre virker det sensurerende når man stempler avvikende meninger som ytterliggående og ekstreme. Det blir skjevt å kategorisere kritikk av dårlig sikring av regjeringskvartalet og Utøya som ekstremisme. Det blir innholdsløse skjellsord og en ordbruk som fører til at man mangler formuleringer når man en dag møter det man egentlig snakker om.

Debattklimaet er blitt slik at man må minne om det helt selvfølgelige: Man kan være sterkt uenig med AUF og Ap, til og med mislike deler av den politikk de står for, uten å skulle godta å bli stemplet som hatefull eller hetsende.

Grinde viser til at alle listetopper i Rogaland avviste synspunkter i undertegnedes kronikk samme sted. Ett er at den nye tendensen til oppropserklæringer er en ny form for sensur. Videre kan det spørres hvor lett det ville være å si nei til å delta på en slik felleserklæring.

Det offentlige ordskiftet er preget av at stadig flere karakteriserer og tar avstand fra hverandre fremfor å diskutere sak

Man kan også få inntrykk av at Grinde ikke har lest undertegnedes påfølgende motinnlegg, samt tilsvar i VG, Aftenposten, Adresseavisen og Khrono. Dermed blir debatten gjentagende og går ikke videre.

Det offentlige ordskiftet er preget av at stadig flere karakteriserer og tar avstand fra hverandre fremfor å diskutere sak. Denne stemplings-, eksklusjons- eller «cancel»-kulturen fratar den andre parten legitimiteten til å si noe. Strategien er konfliktdrivende, polariserende og udemokratisk.

Det er nesten ikke lov lenger å si det åpenbare: Ut fra vanlig strafferettspraksis var det med så stor uenighet mellom de sakkyndige en faglig kontroversiell bevisbedømmelse å si at massemorderen utvilsomt var tilregnelig. Det er ikke ytterliggående å fremføre en kritikk av dommen fra Oslo tingrett.

Ensidig å fokusere terrorberedskap på høyreekstremisme kan gjøre oss unødvendig sårbare. Vi kan ta for lett på venstreekstremisme og religiøs ekstremisme. Og paradokset står der: 22. juli-morderen var en ensom ulv der avdekking av nettverk ikke hjelper. De isolerte og forstyrrede sjeler kan være de farligste.

De fleste av oss minnes 22. juli som en nasjonal tragedie. Men gjøres dagen også i riksmedier til en partipolitisk markering med Ap og AUF som eneste ofre og med fripass til å angripe høyresiden i taler og minneord, skiftes fokus fra nasjonal katastrofe til partipolitikk.

Som medarbeider i DN kjenner Eva Grinde undertegnedes utallige allsidige og partiuavhengige kronikker og innlegg gjennom en årrekke, skrevet både som fagperson og samfunnsdebattant. Hun vet godt at det blir skjevt å karakterisere mine ytringer som «ekstreme», «konspiratoriske» eller «ytterliggående». De stygge betegnelsene gir et forbausende partisk og til og med partipolitisk inntrykk.

Basal anstendighet er av de mange ofre for 22. juli. Her er Ap og AUF slett ikke de eneste som rammes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.