Innlegg: 22. juli-sensuren

DNs kommentator Eva Grinde omtalte 28. juli i år debatten om terrorangrepet 22. juli 2011. Hun kritiserer undertegnede upresist og misvisende, til dels selvmotsigende.

Debatten om 22. juli preges av at de med avvikende synspunkter tillegges helt andre meninger enn de har, skriver Ole Gjems-Onstad. Bildet er fra minnegudstjenesten i Oslo domkirke 22. juli i år.
Debatten om 22. juli preges av at de med avvikende synspunkter tillegges helt andre meninger enn de har, skriver Ole Gjems-Onstad. Bildet er fra minnegudstjenesten i Oslo domkirke 22. juli i år.Foto: Annika Byrde/NTB
Publisert 11. August 2021, kl. 17.58Oppdatert 11. August 2021, kl. 17.58