Norge skal bidra i internasjonalt nedrustningsarbeid. DNs Sverre Strandhagen er redd for at Norge kan skape en dominoeffekt. Men det å lytte truer ikke Nato.

Nedrusting handler både om politisk vilje og praktisk arbeid. Regjeringen vil øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Vi arbeider for full gjennomføring av Ikkespredningsavtalen (NPT). 191 land er tilsluttet. NPT er grunnmuren i det internasjonale arbeidet for nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen.

Siden Jonas Gahr Støre var utenriksminister i 2007 har Norge jobbet for å kvalitetssikre at nedrustning faktisk skjer, såkalt verifikasjon. Vi tok den gangen også initiativ til å se på de humanitære konsekvensene av kjernevåpen. Det skal vi nå videreføre, i samarbeid med land i og utenfor Nato.

Hurdalsplattformen er krystallklar: Regjeringen vil styrke og videreutvikle Nato. Norge støtter fullt opp om Natos strategiske konsept og avskrekkingspolitikk. Nedrustning må være gjensidig. Så lenge kjernevåpen eksisterer, vil Nato være en kjernevåpenallianse.

Skal vi få fremgang i arbeidet for kjernefysisk nedrustning, må vi søke samarbeid og dialog. Norge planlegger å delta som observatør på statspartsmøtene for forbudstraktaten mot kjernevåpen. Å lytte er ikke et første steg mot tilslutning. Traktaten er uforenlig med Nato-medlemskap. Men vi må erkjenne at traktaten nå eksisterer – og at 86 av verdens land har underskrevet den.

Land som Norge kan spille en rolle som brobygger i et internasjonalt nedrustningsarbeid preget av stillstand og dype motsetninger. Å være til stede og lytte der nedrustning diskuteres er ett skritt på veien for å nå målet: En verden uten kjernevåpen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.