Kjell Martin Grimeland
Kjell Martin Grimeland

Jeg og de fleste av mine kolleger i styret i Argentum er blitt kastet av næringsminister Jan Christian Vestre. Begrunnelsen er i hovedsak at han ikke er fornøyd med håndteringen av medinvesteringsordningen i Argentum – den såkalte Bradbenken-ordningen.

Bradbenken-ordningen – en investeringsordning etablert i 2003, og i 2006 tilbudt leder i Argentum Joachim Høegh-Krohn og andre nøkkelansatte – er en ordning der ansatte i Argentum investerte egne penger for å kjøpe aksjer i selskapet Bradbenken Partner, hvor Argentum er medaksjonær. Dette selskapet har investert i parallell med Argentum, og har to aksjeklasser med ulike rettigheter. De ansattes aksjer har størst nedside og størst oppside.

Utbytte fra Bradbenken har av ministeren, en rekke andre politikere og medier blitt kalt «godtgjørelse». Dette er feil. En godtgjørelsesordning medfører ikke risiko for å måtte betale inn til bedriften eller tape investeringen sin. Utbetalingene har vært utbytte fra en investering gjort for mer enn 15 år siden.

Dette vet departementet og Vestre. Likevel omtaler ministeren utbytte som lønn, og han truer, gjennom Bergens Tidende (!), med å kaste styret om vi ikke «viser vilje» til å gjøre noe med ordningen – noe han vet det ikke er rom for uten å bryte avtaler. Da ledelsen, etter dialog med styret, ensidig gikk med på å gi fra seg verdier og rettigheter og avvikle ordningen, omtalte ministeren det som om han har fått styret til å gi etter for press.

Overfor Stortinget har ministeren vært korrekt. Der er det opplyst at departementets rådgiver, advokatfirmaet Thommessen, i 2017 konkluderte med at styret i Argentum ikke ensidig kan endre Bradbenken-ordningen. Avtaleverket rundt dette er vanntett. Eierskapet til aksjene er nettopp det: eierskap. Thommessens konklusjon sammenfaller med mange utredninger gjort gjennom årene av jurister, skattemyndighetene og selskapets revisor. Likevel gjør Vestre som han gjør. Dette er ikke god statlig eierskapsutøvelse. Avtaler må holdes, også fra statens side. Etterrettelighet er viktig.

Nå har ministeren valgt et nytt styre for Argentum. Ifølge Dagens Næringsliv har ett av styremedlemmene i løpet av de siste åtte årene mottatt over 100 millioner kroner i lønn og bonus fra sin arbeidsgiver, en virksomhet med betydelig statlig eierskap. Ministeren må altså mene at det er greit at noen ansatte i virksomheter med statlig eierskap kan ha veldig høy godtgjørelse, uten at det er diskvalifiserende.

Samtidig har Nbim/Oljefondet ansatt to forvaltere med en årslønn på cirka ti millioner kroner. Det forsvares med at disse er blant de aller beste i Europa på det de driver med. Joachim Høegh-Krohn er også blant de aller beste i Europa. 16 prosent i gjennomsnittlig årlig avkastning. 14 milliarder i verdiskaping for staten – oss alle – siden 2006.

Dette er dobbeltmoral. Regjeringen synes ikke å ha noen prinsipiell tilnærming til hva som er greit hva gjelder godtgjørelse til ansatte i virksomheter med statlig eierskap. Høegh-Krohn og Argentum synes ofret for Vestres symbolpolitikk. Det bryter ned tilliten til ledende politikere og våre samfunnsinstitusjoner. Det er en farlig utvikling.

Skal tilliten til institusjonene i vårt gode Norge opprettholdes, må vi ha politikere som oppfører seg. Etterrettelighet og ærlighet må være viktigere enn symbolpolitikk og «storytelling».

Verdiskaping for samfunnet må være viktigere enn kortsiktige, politiske seiere og noen dagers eksponering i mediene. Vi må ha tro på at modellen vår er robust nok til at den tåler visse avvik – at noen blir rikere enn andre – når disse avvikene bidrar til å skape de verdiene vi trenger for å opprettholde velferdsstaten som vi vil ha den.

Det finnes nok hundretalls mennesker innen kapitalforvaltning i Norge som i løpet de siste 16 årene har tjent bedre og hatt større avkastning på sine investeringer, enn Høegh-Krohn. Det er ikke sannsynlig at noen av dem har skapt like mange milliarder for fellesskapet.

Hadde dette vært lagt like mye vekt på som Vestres symbolpolitikk, er det min tro at dette ikke hadde vært et problem for den norske modellen og for folk flest. De hadde skjønt at Argentum bygger opp verdier for samfunnet.

Det vil bli vanskeligere å få de dyktigste til å arbeide for statlige virksomheter i fremtiden, det være seg som ledere eller styremedlemmer, når man behandles på denne måten. Det er et tap for oss alle.

Jeg håper det nye styret, sammen med ministeren og departementet, vil være konstruktive, og legge til rette for en fortsatt god plattform for de menneskene som skal arbeide i dette viktige selskapet – slik at avkastningen opprettholdes. Det starter med å bygge opp igjen tilliten. Det blir en krevende oppgave.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.