Christine Korme i Abelia tror at skepsisen til å sette bort kritisk ikt-infrastruktur til utlandet bunner i fremmedfrykt (DN 19. mai). Det er en kortslutning. Saken handler egentlig om at vi lever i en urolig verden der maktstrukturer endres raskt.