«De ansatte i RME er norske tjenestemenn som svarer til vassdrags- og energidirektøren, og selvsagt ikke til Acer eller EU», skriver jurist Alexander Sæthern (DN 10. september).

Ja, de ansatte i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er norske og lønnes ikke av Acer i Ljubljana. Ikke desto mindre er RME et i navnet «norsk» forvaltningsorgan med direkte lojalitetsbinding til Esa og Acer. Den formelle underordningen under NVE-direktøren dekker over realitetene.

I sin utmerkede masteroppgave «EU-rettens krav om uavhengig reguleringsmyndighet for energi» anbefaler da også Sæthern «å fullstendig løsrive RME fra NVEs organisasjon» (s. 102) for å oppfylle kravene til uavhengighet. Dette fordi dagens ordning, med en formell underordning under NVE og delvis departementet, ikke oppfyller EU-regelverkets krav til uavhengighet. Et misforhold også EØS-tilsynet Esa har påtalt.

Når RME fatter «tekniske avgjørelser» for å sørge for markedsbasert kraftflyt, har det stor betydning og begrenser politisk handlingsrom. I sin ferskeste avgjørelse vender RME tommelen ned for Statnetts forslag om å sette energileddet i nettleien til null. Regjeringens ferske «gladmelding» om redusert nettleie blir delvis punktert.

I sitt DN-innlegg skriver Sæthern at «de fysiske og markedsmessige rammene har Norge full selvråderett over, i motsetning til hva man i debatten får inntrykk av». Det er en forunderlig påstand all den tid disse markedsmessige rammene er omstendelig definert i flere direktiver og forordninger i tredje energimarkedspakke, med fullmakter til Acer og Europakommisjonen om å spisse dem på detaljnivå.

Selv om kraftutbygging og konsesjonstildeling fremdeles er et nasjonalt politisk anliggende, er de markedsmessige rammene tydelig definert i EU-regelverket vi er bundet av. Disse rammene er forenklet sagt friest mulig flyt av kraft til markedsbestemt pris operert av utnevnte markedsoperatører (kalt nemo-er), det vil si kraftbørser. RME har til oppgave å overvåke og håndheve disse rammene slik at politiske myndigheter ikke prøver å omgå dem.

Derfor sørger RME for eksempel for at de formidable flaskehalsinntektene til Statnett ikke kan disponeres fritt etter politikernes ønsker, men påser at de primært brukes til nettutbygging.

«Acer-forordningen forutsetter at den nasjonale reguleringsmyndigheten skal være ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av vedtakene til EU-byrået Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Acer)», skriver Sæthern i sin masteroppgave.

Eller sørge for at Norge «ikke jukser», som Øystein Stray Spetalen sa det på mer omtrentlig og popularisert vis i NRK Debatten i forrige uke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.