Samtidig som det afrikanske fotballmesterskapet gikk av stabelen i Kairo med rekorddeltagelse og -interesse, møttes Afrikas politiske ledere i Niger for å lansere den historiske ikrafttredelsen av Afrikas frihandelsavtale AfCFTA.

Hendelsene kan begge ses på som tegn på et kontinent kjennetegnet av økte ambisjoner og optimisme.

Terje Osmundsen
Terje Osmundsen

I en tid der vi kontinuerlig utsettes for nyheter om politisk uro, terrorisme, ekstremvær og korrupsjonsskandaler, er det lett å glemme at Afrika siden år 2000 har hatt den nest høyeste økonomiske veksten av alle verdens kontinenter.

I dag er det landene i Øst- og Vest-Afrika uten store olje- og naturressurser som har den beste økonomiske utviklingen, med en årlig vekst på rundt seks prosent. Av verdens ti raskest voksende økonomier er i dag fem afrikanske; Etiopia, Rwanda, Ghana, Kenya, Elfenbenskysten.

Korrupsjon og dårlig styresett er fortsatt et stort problem, men ifølge den anerkjent Mo Ibrahim-indeksen bor nå tre av fire afrikanere i land som scorer høyere på demokratiindeksen enn for ti år siden.

Kina har signert bilaterale avtaler med over 40 stater i Afrika, og har vært en viktig pådriver for å få på plass frihandelsavtalen. Samtidig har Kina mangedoblet det økonomiske samkvemmet med afrikanske land til rundt 150–200 milliarder dollar årlig, i en periode da vestlige investorer har trappet kraftig ned.

Også norske selskapers investeringer i Afrika har ifølge SSB falt de siste årene, fra 69 milliarder dollar i 2014 til 38 milliarder i 2017. Norske investeringer i Afrika har i tillegg en slagside mot olje- og gass, noe som må anses som en risikofaktor i lys av at største veksten i kontinentets energiforbruk vil komme fra fornybar energi.

Afrikas ledere har innsett at de er for avhengig av å samhandle med de industrialiserte landene. Landene handler lite med hverandre og har svært dårlig utviklet infrastruktur for transport og samkvem over landegrensene. Forhandlingene om Afrikas frihandelsavtale har pågått i flere år, og ble markert iverksatt i juli i forbindelse med at Nigeria sluttet seg til. Avtalen dekker hele 54 av Afrikas 55 stater (foreløpig er ikke Eritrea med) – et marked på 1,3 milliarder mennesker som om 30 år antas å ha vokst til over 2,5 milliarder. 90 prosent av tollsatsene skal elimineres innen fem år; ti år for de minst utviklede landene. I tillegg skal de ikke-tollmessige handelsbarrierene bygges ned.

Avtalen dekker ikke fri bevegelse av mennesker, men dette er regulert i den såkalte Kigali-protokollen som 30 stater har undertegnet. Her legges det opp en første fase med avvikling av visumkrav for afrikanere som reiser på kontinentet, etterfulgt av arbeid for å sikre fri rett til bosetting og arbeid.

IMF betegner AfCFTA s om en potensiell «game-changer» for de afrikanske økonomiene, som i dag handler for kun cirka 18 prosent av nasjonalproduktet seg imellom. Det sammenlignbare tallet for Europa og USA er henholdsvis 69 og 59 prosent. Gjennomføringen av avtalen kan gi en dobling av den intra-afrikanske handelen innen 2030, anslår FNs økonomiske kommisjon for Afrika.

Frihandelsavtalen kan ikke gjennomføres uten massive investeringer i veier, havner, elektrisitet, digitalisering og annen infrastruktur. Et eksempel er energisektoren som preges av upålitelig og dårlig utbygget strømforsyning. De anslåtte 22 timer gjennomsnittlige timer uten strøm per måned betyr tapte salgsinntekter på opp til 10 prosent for en stor andel av Afrikas bedrifter. Samtidig leder demografien – 70 prosent av befolkningen er under 30 år – og urbaniseringen til raskt voksende behov innen matproduksjon, logistikk og digitale tjenester blant annet.

I en tid der USA og Storbritannia vender ryggen til henholdsvis frihandel og EU, er det oppløftende at Afrikas «unge» nasjoner nå viser vei med tillitsbasert nedbygging av barrierer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.