Diskusjonsnotatet fra Michael Smolyansky i den amerikanske sentralbanken Fed har fått mye oppmerksomhet, senest i DN 14. september: «En sjokkprognose for aksjesparere». Smolyansky kom frem til at aksjemarkedet vil gi magre to prosent i realavkastning fremover.

Robert Næss
Robert Næss

Hvis hans konklusjon er riktig, er det bare å selge alt av aksjer

Mye tyder på at Smolyansky har regnet feil.

Smolyansky ser på inntjeningen over to 30-års perioder og finner at inntjeningen før rentekostnader og skatt økte med vel to prosentpoeng i året i begge periodene. På grunn av lavere rentekostnader og lavere skattesatser har resultatet etter skatt økt med nesten fire prosent i året i den siste perioden.

Med renter som er på vei opp og skattesatser som neppe kommer til å falle, er det lett å følge ham i at man fremover kan vente en årlig inntjeningsvekst på et par prosent. Det er også på linje med utviklingen i den første perioden.

Når han lager en prognose for aksjekursutviklingen, antar han at verdsettelsen skal holde seg uendret, og han kommer da frem til at det da kun er inntjeningsveksten som driver aksjekursen. Derfor kommer han frem til en avkastning på et par prosent i året.

Det høres fornuftig ut, men når han skal estimere hvordan aksjemarkedet skal utvikle seg roter han det til. Han antar at med uendret verdsettelse, er det bare inntjeningsveksten som vil drive aksjekursen. Med to prosent inntjeningsvekst vil da kursene kun stige med to prosent i året.

Det høres kanskje greit ut, men i iveren etter å lage en prognose for aksjekursen glemmer han den viktigste grunnen til å investere i aksjer, nemlig utbytteutbetalinger.

Hvis vi antar at selskapene oppnår en avkastning på egenkapitalen på ti prosent, så vil selskapene kunne betale seks prosent i utbytte, i tillegg til å holde tilbake fire prosent for den nominelle veksten.

Det vil i så fall gi investorene ti prosent i årlig avkastning. Det er akkurat det amerikanske aksjer har gitt årlig de siste hundrede årene.

Med et litt lavere rentenivå enn før, kan vi kanskje vente en fremtidig avkastning på rundt ni prosent. Den vil da fordele seg på to prosent realvekst i inntjeningen og fem prosent i utbytte.

I praksis vil nok de børsnoterte selskapene oppnå en høyere vekst på bekostning av lavere utbytte. Selv om det er lavere enn hva vi har sett det siste tiåret, så er det godt nok til at det er verdt å investere i aksjer.

Her er Smolyanskys notat: «End of an era: The coming long-run slowdown in corporate profit growth and stock returns».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.