Ingen andre jobber enn amming bidrar til bedre helse for kvinne- og barnebefolkningen, lavere klimaavtrykk og god matsikkerhet. Som alt annet arbeid, er amming tidkrevende.

Nesten halvparten av norske mødre tar nå ulønnet permisjon i tillegg til den lønnede, ifølge foreldrepengeundersøkelsen fra Nav. Mødrene oppgir ønske om å kunne fortsette å amme, som en viktig grunn til dette.

Anne Bærug
Anne Bærug

Samfunnet nyter godt av at kvinner ammer. Det gir bedre helse i befolkningen, økonomiske verdier, økt bærekraft og matsikkerhet. For å legge til rette for at kvinner i alle typer yrker og med ulik reisevei til jobb kan amme i tråd med helsefaglige råd, må kvinner ha mulighet for minst åtte måneders permisjon.

Ammende kvinner i Norge produserer om lag 10,1 millioner liter morsmelk i året. Når morsmelk blir omsatt, som mellom melkebanker på sykehus, er markedsprisen omtrent 900 kroner per liter. Samfunnsøkonomer som har brukt ulike metoder for prissetting på morsmelk, kommer til tilsvarende eller høyere anslag.

Charlotte Koren
Charlotte Koren

Norske kvinners samlede morsmelkproduksjon utgjør dermed mer enn ni milliarder norske kroner i året. Men verdien av dette kvinnearbeidet vises ikke i noen regnskaper og inngår ikke i bruttonasjonalproduktet.

De aller fleste kvinner har biologisk kapasitet til å produsere morsmelk. Når ammingen er kommet godt i gang, er melkemengden i gjennomsnitt 750–800 ml i døgnet.

Et normalt ammemønster for kvinner som ammer i tråd med helsefaglige råd er om lag 9–11 brystmåltider i døgnet i barnets første levehalvår. Det nytter ikke å tvinge et brystbarn til å die på faste klokkeslett.

I andre levehalvår vil tillegg av fast føde gradvis dekke en større del av barnets næringsbehov, men fortsatt er morsmelk den viktigste maten. Det vil ofte ta minst et par måneder før annen mat dekker så mye av barnets næringsbehov at moren kan være borte fra barnet over mange timer.

I områder med en intakt ammekultur, som i vestafrikanske land, får over 90 prosent av barna morsmelk ved 12 måneders alder. I Norge er denne andelen 48 prosent. Det finnes altså et stort potensial for å øke ammeforekomsten hos oss.

Produksjon av morsmelk gir 40 til 53 prosent lavere klimaavtrykk enn morsmelkerstatning, ifølge en internasjonal forskergruppe. I regnestykket inngår produksjon av kumelk og vegetabilske oljer, samt de industrielle prosessene for produksjon, samt distribusjon av morsmelkerstatning.

Det er også tatt med at ammende kvinner har økt behov for mat. Det går med 13,7 kg kumelk til å lage 1 kg morsmelkerstatning.

Ammende kvinner produserer kortreist og hygienisk trygg mat som bidrar til matsikkerhet for spedbarn i krisesituasjoner. I Norge importeres morsmelkerstatning fra utlandet, og riktig bruk forutsetter rent vann og strøm.

Morsmelk er «skreddersydd» mat for spedbarn. Amming beskytter mot infeksjoner og fremmer sunn vekst og utvikling. Amming er også bra for kvinnens egen helse. Jo lengre ammeperiode, desto større er ofte effektene.

Amming er krevende arbeid, og mange kvinner slutter å amme før de selv ønsker. Norske mødre som slutter å amme før barnet er 12 måneder, begrunner dette oftest med at barnet ikke vil die, arbeid utenfor hjemmet eller at de har for lite melk.

Den vanligste grunnen til for lite melk er at det ammes for sjelden. Vi erfarer at når mor får lite melk kan det føre til såkalt «diestreik» hos barnet. Morsmelkerstatning blir viktig i de tilfeller mor ikke kan eller ønsker å amme. Men det er et overforbruk av morsmelkerstatning verden over. Ifølge WHO er salget fordoblet de siste 20 årene.

For samfunnet vil en investering i tilstrekkelig tid for kvinnen slik at hun kan amme i tråd med helsefaglige råd, gi stort utbytte i form av bærekraftig matproduksjon, matsikkerhet og bedre helse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ammende kvinner produserer kortreist og hygienisk trygg mat som bidrar til matsikkerhet for spedbarn i krisesituasjoner