Christin Thea Watne og Bitten Nordrik skriver i DN 10. januar om arbeidstilsyn. De skriver at jeg i mitt innlegg 4. januar etter saken om et tilsyn i restaurant Credo «etterlyser en tilsynsreform. Men hva skal den oppnå?». Svaret finnes i stortingsmeldingen Opplev Norge – unikt og eventyrlig – den såkalte reiselivsmeldingen fra 2017. Der skriver regjeringen:

«For at byrden ved tilsyn skal bli minst mulig for næringslivet, bør tilsynspraksisen koordineres og samordnes (…). Regjeringen vil derfor innhente en kartlegging av tilsyn med reiselivsnæringen for å skaffe et kunnskapsgrunnlag om innretning, omfang og effekt av tilsyn med næringen. Kunnskapen vil gi et grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak.»

Partiet Høyre vedtok i tillegg i fjor at det ønsker å arbeide for avbyråkratisering i reiselivet, «blant annet gjennom å samordne, digitalisere og forenkle tilsynsordningene». Tilsynsreformen som NHO Reiseliv ønsker seg, er at regjeringens planer om kartlegging, koordinering og samordning gis nok midler til at en tilsynsreform kan gjennomføres med merkbare resultater for reiselivet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.