Ragnhild Skogheim og Marit Ekne Ruud, By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslomet – storbyuniversitetet

Når bilen ikke lenger står i sentrum

Å bygge sentrumsnære boliger regnes som miljøvennlig byutvikling. Men det kommer ikke uten utfordringer.

Publisert: Oppdatert:

I mange byer er man for lite opptatt av barne- og ungdomsvennlige uterom. I Drammen og Bodø er det etablert lekeplasser, skatepark og andre aktivitetstiltak i sentrum. Det er kanskje selvsagte ting, men kan fort glemmes. Her fra barnelek på Torget i Bodø.
I mange byer er man for lite opptatt av barne- og ungdomsvennlige uterom. I Drammen og Bodø er det etablert lekeplasser, skatepark og andre aktivitetstiltak i sentrum. Det er kanskje selvsagte ting, men kan fort glemmes. Her fra barnelek på Torget i Bodø. (Foto: Tom Melby/Avisa Nordland)