DN hevder på lederplass 14. juni at vi som ønsker en annen verden har sammenfallende interesser med president Trump. Det stemmer ikke.

Selv om Attac har vært tydelig i sin kritikk av institusjoner som WTO og IMF, er det usaklig av DN å sette Donald Trumps egoisme og motvilje mot internasjonalt samarbeid i sammenheng med denne kritikken. Rettferdig handelspolitikk innebærer ikke en unilateral tolløkning eller handelskrig av den typen Trump iverksetter. Vi argumenterer for en rettferdig globalisering basert på internasjonalt regelverk. Attac ønsker mindre økonomisk ulikhet, progressive skatter og internasjonale samarbeid som ikke går på bekostning av dem som allerede har minst. Vi kritiserer mangelen på åpenhet og demokrati i forhandlinger. Det er ikke det samme som å være mot internasjonale avtaler.

En annen verden er mulig: rettferdig utvikling og miljøhensyn bør gå foran egeninteresse. Dagens politikk setter slike hensyn til side, og er i stor grad dominert av storselskapenes interesser. Trump har en annen idé om hva som er amerikanske storselskapers interesser, men har likevel ikke forlatt egeninteressen som grunnidé.

Dette motsvaret grunner i at Trump er en av de største truslene mot demokrati, individuelle rettigheter og solidaritet.

Tilhengere av internasjonalt samarbeid bør ta til seg kritikken av handelspolitikken heller enn slå all kritikk i hartkorn med ytre høyre slik DN gjør. Vil man ha en verden med multilateralt samarbeid må det være forankret i demokrati og åpenhet, snarere enn maktspill og hemmelighold.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.