Sigmund Håland fremsetter i sitt innlegg i DN fredag påstander om vår virksomhet som er basert på faktafeil.

Vi både ønsker og tåler et kritisk blikk på vår virksomhet. Som markedsleder innen usikret kreditt er vi en viktig del av norsk økonomi og forbrukernes hverdag. Derfor er alle tjent med fakta fremfor svartmaling.

I kronikken legges mislighold over 13 år sammen. Skal dette prinsippet følges, må vi også legge sammen utlån i samme periode. For å forenkle og unngå valutaproblematikk bruker vi Norge som eksempel. Samlet siden bankens oppstart har våre norske kunder tatt opp cirka 210 milliarder i usikret kreditt. Av dette er 4,2 milliarder definert som mislighold i våre regnskaper. For kundene og banken er det ønskelig at misligholdet er så lavt som mulig, men noe mislighold er ikke til å unngå. Slik er det for alle banker.

Håland tar feil når han skriver at «Kundene vil ikke låne, og de som har lån, betaler ikke». Kundene låner, og kundene betaler tilbake. I koronaåret 2020 lånte norske kunder 2,4 milliarder og de betalte tilbake 3,8 milliarder kroner på sine lån.

At færre kunder tar opp lån under pandemien og flere betaler ned på sin gjeld, er god og sunn personlig økonomistyring i krisetider. Dette heier vi på.

Det stemmer ikke at «misligholdet øker igjen». Fra 1. januar i år ble det innført en ny definisjon av mislighold i henhold til nye regler fra European Banking Association (EBA). De nye reglene gjør at mislighold defineres langt tidligere i prosessen enn det som var tilfellet før jul. Sammen med valutaeffekter er det altså en teknisk økning og ikke en reell økning i antall kunder som står i fare for å gå til inkasso.

Det kan være krevende å vite hvem som vil misligholde et lån, men gjeldsregisteret og lengre kundehistorikk gir banken bedre beslutningsgrunnlag for hvem som bør få innvilget kreditt. Kundene våre har gode grunner til å ta opp lån, og de har en plan for hvordan de skal gjøre opp for seg. Vi legger fakta til grunn for vår virksomhet. Også våre kunder, aksjonærer og samfunnet trenger fakta og kunnskap om usikret kreditt, ikke myter og fordommer som Håland fremmer.

Banken har full åpenhet om sine tall. Disse ligger åpent tilgjengelig på våre nettsider for alle som er interessert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.