Nå om dagen slippes årsrapportene, mange med bærekraftsinformasjon. Men forskning viser at bærekraftsrapportering ikke er som annen rapportering. Den leverer fortsatt ikke på grunnleggende rapporteringsprinsipper som er selvfølgelige i finansiell rapportering.

Informasjonen er ofte ikke relevant, komplett, nøytral eller feilfri. For leseren blir det vanskelig å forstå og sammenligne informasjon mellom bedrifter og over år. En bærekraftsnote kan være et skritt i riktig retning.

I årsregnskapet utarbeider bedrifter en note som redegjør for hvilke prinsipper, vurderingsregler og forutsetninger de benytter. Dette er for at leseren skal kunne tolke informasjonen. En tilsvarende lovpålagt note finnes ikke for bærekraftsrapportering. Det er det behov for.

Det pågår flere initiativ for å forbedre regulering av bærekraftsrapportering, der EUs kommende regelverk kanskje er det viktigste (CSRD). Men dette vil ta flere år.

Årsrapporten skal gi informasjon som er nyttig for beslutninger om ressursallokering og kontroll. Det betyr at informasjonen må være relevant, komplett, nøytral, feilfri, sammenlignbar og verifiserbar.

En prinsippnote også for bærekraftsinformasjon vil tvinge bedrifter til å bli mer bevisste på rapporteringskvalitet. Her kan de vise hvilke prinsipper de bruker og forklare hvordan de etterstreber dem, både på overordnet og konkret nivå. Og de kan redegjøre for hvorfor de eventuelt ikke lykkes i å overholde prinsippene – ennå.

Vi har samarbeidet om en slik note om overordnede prinsipper i Sparebank 1 Østlandets årsrapport. Fortsatt gjenstår at redegjørelsen kompletteres med konkrete begrepsavklaringer, forutsetninger, estimater og operasjonalisering/måling av nøkkelindikatorer.

En prinsippnote er et enkelt virkemiddel som vil bedre bærekraftsrapporteringen allerede i dag, mens vi venter på kommende regelverk.

For leseren blir det vanskelig å forstå og sammenligne

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.