Maria Gjølberg, partner i The Governance Group, Vincent Fleischer, samfunnsgeograf og tidligere strategidirektør i Innovasjon Norge, og Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter

«Kvartalsjag» gir lite rom for bærekraft

Norske selskaper håndterer «ikke-finansiell» risiko for dårlig. Finansdirektørene må løfte blikket opp fra kvartalsresultatet.

Publisert: Oppdatert:

Uavhengig av hva som faktisk har skjedd, har selskapenes finansielle og omdømmemessige kostnader vært betydelige. I tillegg til skadelidende lokalt, har aksjonærene tapt store verdier. Her fra Hydros aluminiumsraffineri Barcarena, Brasil.
Uavhengig av hva som faktisk har skjedd, har selskapenes finansielle og omdømmemessige kostnader vært betydelige. I tillegg til skadelidende lokalt, har aksjonærene tapt store verdier. Her fra Hydros aluminiumsraffineri Barcarena, Brasil. (Foto: Adrian Øhrn Johansen)