Fredag 10. desember ble det meldt at Det svenske selskapet Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) kjøper 142 norske barnehagebygg fra barnehagekjeden Trygge Barnehager for 4,58 milliarder kroner. De kjøper totalt 110.000 kvadratmeter bebygget areal og 677.000 kvadratmeter tomteareal.

Cirka 92 prosent av eiendomsverdiene er lokalisert i de norske storbyregionene, med en stor andel i Oslo.

Da det driftige ekteparet Sævareid i sin tid bygget opp barnehagekjeden Trygge barnehager, fikk de svært gunstige lån fra Husbanken. I tillegg har de fått dekket løpende renter og avskrivningskostnader samt drift av barnehagene fra kommunal driftsfinansiering.

I praksis har de fått kommunal- og statlig overføring som har dekket over 80 prosent av alle drifts- og finansieringskostnadene siden etableringen.

Når svenske SBB kjøper opp barnehagebyggene, har de basert seg på en leieavtale med barnehagene på 25 år, som kan forlenges ytterligere til 45 år.

SBBs sjef og storeier Ilija Batljan må gni seg i hendene. Han betaler 4,5 milliarder kroner og vet at så lenge barnehagene drives like bra som tidligere, vil de få finansiert driften der over 80 prosent er garantert fra stat og kommune. Resterende er foreldrebetaling.

Dette kan sammenlignes med stats-/kommuneobligasjoner med lang løpetid. Forskjellen er at SBB og Batljan kan få en avkastning på egenkapitalen på mellom seks til ni prosent. Avkastningen på egenkapitalen kan økes betinget av graden av gjeldsfinansiering av oppkjøpet.

Det var kanskje ikke det man hadde tenkt kunne bli utfallet da Stortinget besluttet hvordan finansiering av private barnehager skulle skje?

Poenget var jo å få full barnehagedekning og mangfold i tilbudet, med god kvalitet i tilbudet, tilstrekkelig med fagansatte/pedagoger og lønn-/pensjon med grunnlag i tariffavtale.

Tanken var vel ikke å fylle lommene til gründerne og smarte eiendomsinvestorer?

Kravet om likebehandling av private og kommunale barnehager resulterer i at stat/kommune overfører store beløp til private eiere når slike gigantavtaler materialiseres.

Kunne det vært en idé at barnehageeiere ved å akseptere driftstilskudd godtar en modell der kommunen får forkjøpsrett til en forhåndsdefinert pris?

Der kunne avkastningen til den private eieren ved salg av eiendommen settes til renten på tiårig statsobligasjonslån, med et lite risikotillegg.

Tanken var vel ikke å fylle lommene til gründerne og smarte eiendomsinvestorer?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.