Hvem kritiserer du, Herning?

I Linn Herning sitt svarinnlegg til meg 27. juni ser det ut til at hun tillegger meg meninger jeg ikke har, eventuelt at hun egentlig ikke retter sitt svar til meg.

Det betyr kanskje at jeg har uttrykt meg utydelig. Her kommer derfor en kort redegjørelse.

Herning tror jeg vil forsvare andre aktører i barnehagesektoren. Det var absolutt ikke meningen. Mitt innlegg var mine personlige betraktninger.

Mellom linjene oppfatter hun at jeg mener at myndighetenes kontroll over barnehagemidlene er ett problem. Det var nok utydelig fra min side.

Jeg setter pris på at myndighetene stiller krav og forventninger til (blant mye annet) innhold, kvalitet, bemanning og utdannelsesnivå hos personalet. Jeg mener myndighetene burde jobbe for økt kvalitet i barnehagene.

Jørgen Kjørven
Jørgen Kjørven

Når Herning mener jeg forsvarer et system som rammer meg selv så må jeg ha snudd argumentasjonen på hodet. Det var absolutt ikke meningen å forsvare noe som helst. Det var meningen å kritisere!

Nå er det vanskelig å drive en liten barnehage. Med tidsavgrenset tilskudd og det de kaller «dimensjonering av tilbudet» vil det bli umulig.

At Herning mener jeg fremstår fornærmet er forståelig, men; Det var egentlig et forsøk på å være litt ironisk/morsom.

Poenget var å påpeke det lett absurde i at Fagforbundet kaller andre mennesker for «bendelorm» for å få frem sine poeng. Samtidig ønsket jeg å understreke at jeg tror det betyr noe hvilke ord vi benytter, i hvert fall hvis målet er dialog.

Ett poeng jeg heldigvis har klart å gjøre tydelig er at jeg ikke er villig til å ta konsekvensene av at Fagforbundet og «For velferdsstaten» er misfornøyde med noen andre. Det har Herning tolket korrekt.

Hvis jeg skal kunne fortsette å drive barnehage så trenger jeg forutsigbarhet og likebehandling.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.