Derfor saksøker vi staten

Foreldre må kunne stole på at stat og kommuner likebehandler alle barn og gir like mye i tilskudd per barn uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat, slik loven sier. Vår vurdering er at det ikke skjer i dag.

Det kan ikke være slik at barn som går i private barnehager skal få lavere tilskudd enn andre barn, skriver Kristin Voldsnes.
Det kan ikke være slik at barn som går i private barnehager skal få lavere tilskudd enn andre barn, skriver Kristin Voldsnes.Foto: Ida von Hanno Bast
Publisert 21. December 2022, kl. 14.15Oppdatert 21. December 2022, kl. 14.58