I sin fredagskronikk i DN 6. mai retter Gøril Bjerkan, til daglig LO-rådgiver, kritikk mot private barnehager og kaller eiendomssalg «ran på høylys dag». Men påstandene gir ikke mening.

Private barnehager støtter og ønsker gode kontrollmekanismer for at tilskuddene som betales skal komme barna til gode. Men at verdien på barnehageeiendommer har økt de siste årene og at flere har solgt disse med fortjeneste, er ikke et ran av hverken barn eller kommuner.

Roger Larsen
Roger Larsen

Det er helt naturlig at det har vært en del eiendomssalg i sektoren de siste årene. Både privat næringsliv og kommuner ser etter muligheter for hvordan eiendommer kan forvaltes mest mulig rasjonelt, og det å skille ut – og noen ganger selge – eiendom er en bred og etablert praksis.

Eiendomsmarkedet har hatt en positiv utvikling over mange år, og dette har gitt avkastning uavhengig av type bygg. Verdiøkningen har ikke vært finansiert gjennom offentlige tilskudd eller foreldrebetalinger, men er et resultat av lave renter og den økonomiske utviklingen i samfunnet.

Det er verdien av denne markedsutviklingen Bjerkan synes å mene er et ran og som ikke skal kunne komme til avkastning på den kapital og risiko som er investert.

Når vi i Norlandia barnehagene har solgt eiendommer, har gevinsten av salgene bidratt til videreutvikling og vekst i vårt selskap, altså til videre verdiskaping og utvikling som tjener barnehagesektoren og Norge.

Bjerkan antyder at barnehageeiere setter en høy husleie, uten å oppgi hva hun mener er et riktig markedsnivå på husleie. Faktum er at gjennomsnittlig byggekostnad fratrukket merverdiavgift tilsvarer 410.000 kroner per barn i gjennomsnitt siste tre år, med store variasjoner. Med normalt avkastningskrav gir dette en forventet husleie som er to–tre ganger høyere enn dagens kapitaltilskudd.

Byggekostnader i dag er ofte en av driverne for hva som er markedsleie. Med lavere leie vil infrastrukturen over tid forfalle, og dette er en økende utfordring i Norge. Barnehageeiere ønsker ofte å forvalte vedlikeholdet selv da de har lange leiekontrakter og dette kan argumentere for en lavere leie.

Byggekostnader i dag er ofte en av driverne for hva som er markedsleie.

Barnehageeiendommer er klart underfinansiert gjennom et for lavt og feil innrettet kapitaltilskudd. Nesten alle barnehager mottar laveste sats for tilskudd på kapital, som er 9400 kroner per benyttet plass i barnehagen.

Til sammenligning har Oslo kommune en husleie på gjennomsnittlig 16.080 kroner per barn, mens nye barnehager har en langt høyere husleie enn det. Den høyeste bydelen har i gjennomsnitt 26.771 kroner i kommunal husleie.

Summen av tilskudd Oslo kommune betaler til private barnehager gir dem ifølge våre beregninger en total besparelse på over 200 millioner kroner årlig. Samtidig får kommunen mangfold, og foreldre får valgmulighet til å velge barnehagen de synes er best.

Barnehageloven sier at private barnehager skal motta tilskudd tilsvarende kommunenes egne kostnader. Retningen i politikken som føres i dag går mer og mer bort fra dette, og bidrar til en stor usikkerhet som blant annet har medført at mange barnehageeiere har solgt sine barnehager og eiendommer. Men underfinansiering av private barnehager versus kommunale barnehager er ikke lovlig, det har Høyesterett slått fast, likevel er det dette regjeringen ser ut til å ønske.

Vi mener at alle barnehager og alle barn uavhengig av hvilken barnehage de går i, skal ha like tilskudd og like forutsetninger, og at dette er en selvfølge som politikerne burde vie større interesse. Tilskuddene skal være like.

Hvis man misliker – på tross av at det ikke er penger som ellers skulle gått til barna – at det kjøpes og selges eiendommer og barnehager, så får politikerne heller forsøke å regulere det.

Verdiøkningen har ikke vært finansiert gjennom offentlige tilskudd eller foreldrebetalinger

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.