Private barnehager er en velkjent suksesshistorie i hvordan Norge best løser de store utfordringene i samfunnet ved offentlig-privat samarbeide.

Linn Herning, daglig leder i For Velferdsstaten, fremstiller i sitt innlegg i Dagens Næringsliv 28. juni i år store fagmiljøer blant de private barnehagene som noe negativt.

Læringsverkstedet er Norges største kompetansemiljø for private barnehager, med over 5000 ansatte.

La oss ta frem noen av fordelene.

  • Systemkvalitet utvikles best og billigst når mange barnehager går sammen.
Randi Sundby
Randi Sundby (Foto: Anders Wiklund/TT/NTB)

Vi har over 250 barnehager i Norge, og over 600 barnehager totalt i ti land. Blant våre ansatte har vi noen av Norges mest anerkjente og erfarne pedagoger som leder vårt toårige program for nyutdannede barnehagelærere i å takle praksissjokket. Vi har noen av Norges beste kokker, som driver kontinuerlig opplæring av våre ansatte om betydningen av et godt kosthold.

Når mange barnehager går sammen, får vi ressursene til å gjøre dette, og kostprisen per enhet blir vesentlig lavere.

  • En profesjonell arbeidsgiver gir de ansatte trygghet.
Hans Jacob Sundby
Hans Jacob Sundby (Foto: Anders Wiklund/TT/NTB)

Vi har mange eksempler på ansatte som opplever å få rettet opp i sin ansiennitetsberegning, feriepengeutbetaling eller pensjon når de kommer til oss som er en stor arbeidsgiver med totalt 13.000 ansatte. De ansatte ønsker å tilhøre et stort kompetansemiljø med tilbud om kompetanseheving og karrieremuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Uansett hva som skjer har ansatte noen i ryggen i et stort internasjonalt fagmiljø.

  • Bemanningsnorm for alle barnehager ble innført i 2018, og alle kommunale og private barnehager i Norge har lik bemanning.

I rapporteringen til det offentlige er det noen avvik på desimaltall blant de ulike barnehagene, som skyldes ulik praksis i innrapporteringen. Venstresiden tar feil når den forsøker å fremstille noe annet. I tillegg til denne grunnbemanningen, som alle barnehager må følge, har de store kompetansemiljøene ansatte på region- og nasjonalt nivå. Denne bemanningen inngår ikke i rapporteringen og fremkommer ikke som kvalitet.

Barn som går i en barnehage som tilhører et stort fagmiljø, har totalt flere ressurser rundt seg.

  • Norge har gode barnehager med høy kvalitet, i det offentlige, i det private, hos de enkeltstående og hos de store kompetansemiljøene.

Mange land anerkjenner og etterspør kvaliteten i de norske barnehagene, og de har som forutsetning at en må være et stort fagmiljø med ressurser til å utvikle systemkvalitet. Læringsverkstedet opplever å bli etterspurt i mange land på bakgrunn av vår kvalitet.

Derfor er vår virksomhet nå størst utenfor Norge, og vi vil arbeide for å nå flest mulig barn globalt. Norge er ikke best i alt, vi lærer mye av andre, men vi har også noe å bidra med.

  • All vår virksomhet er eid av et norsk morselskap som betaler skatt i Norge for all vår virksomhet.

Etter hvert som inntektene fra utlandet øker, vil det gi mer skattebidrag i Norge, slik regjeringen har som målsetning i sin eksportstrategi for 2030 «Hele Norge eksporterer». Vi som eiere vil over tid bo i ulike land for å bygge opp vår virksomhet.

Når vi bor utenfor Norge, kan vi la barnehagene få beholde cirka 40 millioner kroner årlig fordi vi ikke trenger å ta utbytte til å betale den særnorske formuesskatten.

Alle tilskudd og inntekter fra vår norske virksomhet beholdes i Norge og skattlegges i Norge.

  • Virkeligheten for norske private barnehager er at regjeringen har akselerert den negative økonomiske utviklingen. Dette har ført til at nå går over halvparten av private barnehager med underskudd.

Til tross for vår profesjonalitet i drift så gikk Læringsverkstedet med underskudd i 2022, og for de enkeltstående er det enda vanskeligere. Myndighetene pålegger sektoren normer innen bemanning og areal som alle må følge, som utgjør nesten alle kostnader i en barnehage.

Myndighetene bestemmer 100 prosent av en barnehages inntekter. Regjeringen sørger ikke for at sektoren har en forsvarlig driftsmargin, som kunnskapsminister Tonje Brenna har uttalt bør være mellom tre og fem prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.