Betydningen av samhandling, forutsigbarhet og likeverdighet i barnehagesektoren fremheves i et innlegg i DN 22. juni, fra Knut Storberget og de andre som utgjør flertallet i utvalget som foreslår endringer i finansieringen av private barnehager.

Problemet er at konsekvensen av deres forslag til finansieringsmodell er det stikk motsatte. Kommunene får en ensidig rett til å:

  • definere nivå og varighet på tilskudd til private barnehager
  • kutte eller tidsbegrense tilskudd til private barnehager
  • forskjellsbehandle barn og barnehager.

Flertallsforslaget er helt blottet for mekanismer til å sikre likeverdig behandling av barn og barnehager. Men det unngår flertallet å snakke om.

I stedet later de som om de er de eneste som vil gi kommunene bedre verktøy til å stille kvalitetskrav til private barnehager. De som har lest om Kvalitets- og mangfoldsmodellen til PBL vet bedre.

Noe av bakgrunnen for at flertallet ønsker kommunal detaljstyring, gjerne på tvers av hvilke barnehager foreldre foretrekker, er bekymringen for høye kostnader til private barnehager.

Dette er å snu problemet på hodet. I dag leverer private barnehager like gode tjenester som kommunale barnehager, til en betydelig lavere offentlig kostnad.

Er bekymringen for fremtidens finansiering av velferdssamfunnet reell, er ikke svaret å kutte i den delen av barnehagesektoren som gir mest velferd for pengene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.