Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kommenterer i DN 23. oktober mitt innlegg 18. oktober. Der viste jeg at Sanners forslag om å tvinge alle private barnehager til å omorganisere seg til selvstendige aksjeselskap, vil koste den private barnehagesektoren et sted mellom 100 og 150 millioner kroner årlig. Han etterspør belegg for påstanden.

Kostnadene knyttet til intern administrasjon, juridisk bistand, regnskapsførsel, et profesjonelt styre – som er et krav etter aksjelovens regler om styreansvar og oppgaver – samt styre- og eiermøter og ekstern revisjon, er i mitt innlegg anslått til 100.000 kroner i gjennomsnitt og samlet 124 millioner kroner. Disse kostnadene vil komme som et tillegg etter en omorganisering fra avdeling til datterselskap i et konsern.

Under pkt. 2.2 i Sanners høringsnotat oppgis det at 40 prosent av de 3100 private barnehagene inngår i et foretak eller i foretaksgrupper sammen med andre barnehager. Dersom disse i stedet utgjør cirka 30 prosent, altså cirka 1000 barnehager, slik Sanner hevder i sitt innlegg, vil kostnaden samlet sett fortsatt utgjøre cirka 100 millioner kroner pr år.

Og satt i perspektiv: Minst én milliard kroner over ti år.

Sanner skriver at de private barnehagene som allerede er organisert som egne rettssubjekter, ikke melder om de samme kostnadene. Hvordan man kan drive et aksjeselskap forsvarlig uten kostnader i denne størrelsesorden, vil jeg gjerne se dokumentert.

De offentlige barnehagene får ikke tilsvarende krav til transparens eller selvstendig selskapsstruktur.

Derfor foreslår jeg at dagens resultatregnskap for hver barnehage (i Basil-rapporten), gjøres tilgjengelig for en utvidet brukerkrets, inkludert foreldrene til barnehagebarna, for eksempel på nettsiden Barnehagefakta.no. Der kan det allerede søkes etter en rekke fakta om den enkelte barnehage.

Eventuelle detaljer utover det som kreves av et resultatregnskap avlagt etter regnskapslovens regler, kan skilles ut i ett eget vedlegg «unntatt offentlighet og kun for statistikk og tilsynsformål».

Slik kan ønsket om åpenhet og tilsyn ivaretas, samtidig som en unngår en påtvunget kompleks konsernstruktur med hundrevis av avtaler mellom barnehageselskapene og selskaper i og utenfor barnehagekonsernet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.