DNs kommentator Bård Bjerkholt har lest Bufdirs artikkel «Ny rapport om kjøp av barnevernstjenester» på våre nettsider bufdir.no (DN 24. januar). Kommentatoren mener vår omtale er like sannferdig som Bahar Letnes’ rapporter om Iran og verre enn Equinors «grønnmaling» av oljeutvinning.

Kommentatoren hevder videre at artikkelen «kamuflerer at Bufdir ikke gjør jobben sin», og at rapporten «bekrefter funnene fra tidligere rapporter: Det er trøbbel i barnevernet».

Rapporten som omtales, er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

La det være helt klart at hverken Bufdir eller rapporten friskmelder barnevernet. Det er heller ikke formålet med rapporten å vurdere innholdet i tjenestene.

Denne rapporten omhandler markeds- og konkurransesituasjonen når det gjelder private leverandører av barnevernstjenester, og forvaltningens praksis ved slike kjøp. Den tar opp flere kjente utfordringer, og kommer med anbefalinger til forbedringer. Men den peker også på at det gjøres mye godt arbeid på feltet. Dette velger altså Bufdir å trekke frem.

Dette er hverken en friskmelding av barnevernet eller innkjøpsordningen, men noe vi mener er naturlig å formidle som en del av det totale bildet.

Så blir spørsmålet: Har vi fortalt kun halvparten av historien, slik kommentatoren skriver? Nei vi har ikke det.

Vi skriver at rapporten peker på forbedringspotensial på flere områder. Blant annet at vi kan bli bedre på måten Bufetat gjennomfører innkjøp på.

Vi kunne selvsagt gått mer i detalj på hva dette innebærer, og utdypet utfordringene rapporten peker på. Det er en legitim kritikk vi tar med oss fra DNs kommentator.

Rapporten fra Oslo Economics er ikke hele sannheten om innkjøp av barnevernstjenester. Vi fremstiller det heller ikke slik. Den er én av mange rapporter og utredninger om innkjøp av offentlige tjenester. Vi i Bufdir tar alle slike på alvor og bruker dem i arbeidet med å sikre at offentlige midler brukes mest mulig hensiktsmessig.

Bufdir har som oppdrag å gjøre forskning og kunnskap tilgjengelig for allmennheten. Derfor omtalte vi også denne uken rapporten «Shitkids» fra Barneombudet, en rapport hvor barnevernet kritiseres.

Det er verdt å merke seg at vi i vår omtale av rapporten fra Oslo Economics på egen nettside legger ved rapporten i sin helhet, slik at den som vil kan lese selv.

Dette er vanlig praksis i Bufdir, fordi vi ønsker åpenhet om alt vi gjør.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.