Pensjonert sivilingeniør Eidsvig og SINTEFs seniorforsker Lødeng gjør seg 6. juli noen private betraktninger der konklusjonen er at frem til 2040 vil norske (og europeiske) elbiler bidra til mer utslipp en fossilbiler. Hovedpoenget deres er at elbiler bidrar til økt strømforbruk, og denne marginalbruken vil være kullkraft i de neste 20 år. Vår egen forskning, også omtalt i Aftenposten, viser noe helt annet. Ikke bare utgjør den betydelige norske elbilstøtten et vesentlig bidrag til norsk utslippsreduksjon, men den bidrar også til lavere globale batteripriser og gjør at den utenlandske utslippseffekten vil være fem ganger så stor som den nasjonale.

I motsetning til Eidsvig og Lødengs begrensede modell, er vår globale tilnærming basert på at kraftetterspørselen og tilbudet balanseres hver eneste time fra 1980 frem til 2050. Vi er enige med Eidsvig og Lødeng om at verden mest sannsynlig ikke vil klare å nå målsetningen om nullutslipp i 2050. Vår analyse viser at utslippene da vil være om lag på halvparten av dagens nivå.

I Europa som ellers i verden, må de mange ulike former for fornybarkraft, fossilkraft og kjernekraft konkurrere hver eneste time. Selv i dag er det sjeldent at kullkraft er marginalkraft (når jeg skriver dette 6. juli er det for mye norsk vannkraft og leverandører må betale for å bli kvitt kraften). I Europa var kullkraft og gasskraft omtrent jevnstore i 2019, men om 10 år vil kullkraften være redusert med 80 %, mens gasskraften bare vil være redusert med en tredel. Vind og solkraft vil mangedobles. Det vil finnes timer der kullkraft er marginalkraft også etter dette, men helt unntaksvis.

Konklusjonen vår er derfor at elbiler allerede i dag tilbyr en vesentlig utslippsreduksjon i alle verdensdeler, en utslippsfordel som bare vil vokse over tid ettersom vind- og solkraft blir dominerende. Et utslippsfritt fremtidssamfunn kan vanskelig tenkes uten elbiler.

Det vil være behov for kritiske studier til samfunnets bruk av støtteordninger for å fremme ulike utslippstiltak, men studiene bør baseres på tilstrekkelig virkelighetsnære modeller, ikke overforenklede modeller som kan gi misvisende konklusjoner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.