Det har skapt stort oppstyr at Bergen Engines skal selges til russerne. Uavhengig av om det er russere eller andre som kjøper opp, så føyer dette seg inn i rekken av utenlandske oppkjøp i Norge. Norske bedrifter er på billigsalg- for utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt og kan følgelig betale mer for en bedrift enn norske oppkjøpere.

Hvis vi tenker oss at Bergen Engines verdsettes til ti milliarder kroner, må norske eiere årlig betale 85 millioner i formuesskatt. Dette betyr igjen at cirka 125 millioner må tas i utbytte fra bedriften hvert år for å kunne betale formuesskatten – en må jo betale skatt av utbyttet. Dette betyr igjen at russerne, som slipper å ta dette øremerkede utbyttet, vil verdsette aksjene i Bergen Engines to-tre milliarder høyere enn norske investorer gjør, og russerne vil utkonkurrere potensielle norske oppkjøpere.

Dette resonnementet gjelder på alle områder, enten det gjelder skog som selges til tyskere eller småkraftverk som kommer på utenlandske hender.

Er politikerne for norsk eierskap, må formuesskatten fjernes. Mer komplisert er det ikke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.