I Dagens Næringsliv 23. april kommenterer Steinar Juel at statens inntekter fra bilavgiftene har falt. Dessverre baserer han konklusjonene sine på mangelfulle forutsetninger.

Juel mener at man bør gjøre biler med høye utslipp dyrere. Det er imidlertid allerede slik at prisen per gram CO2-utslipp fra en ny bil har økt år for år de siste årene. Det er reduksjonen i CO2-utslipp fra nye biler som gjør at inntektene faller.

Med dagens politikk ser vi at forbrukerne vil velge nullutslipp når de finner en bil som passer for dem. Etterspørselen etter nullutslippsbiler er likevel prissensitiv. Avgiftsfordelene er foreløpig nødvendig hvis vi skal nå målet om kun nullutslippsbilsalg fra 2025.

Juel mener at dagens politikk ikke virker fordi det er «få tegn til» at bilparken skiftes ut raskere enn før, men selv om gjennomsnittlig alder ved vraking ikke synker, så blir jo bilparken stadig mer moderne. Det ser vi ved at utslippene av CO2, NOx og partikler fra veitrafikken faller, ifølge Miljødirektoratets egne tall.

Vi trenger et nytt, fornuftig avgiftssystem fra 2025. Vi mener at reduserte produksjonskostnader vil gjøre at også nullutslippsbiler tåler avgifter på litt lenger sikt. Det nye avgiftssystemet skal dog ikke bare ta høyde for nullutslippsbiler, men også at bilbruken og -eierskapet kan ta nye former, for eksempel med økt bruk av bildeling i byene.

Kanskje bør en større del av bilavgiftene legges på bruk fremfor kjøp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.