Å eie sin egen bil har lenge vært løsningen på nordmenns transportbehov. Dette til tross for at bil er kostbart. Vi bruker store summer på kjøp, lånerente, forsikring, verksted og verdifall. Likevel foretrekker de fleste av oss å eie bil. Gevinsten i form av rask og enkel tilgang på transport trumfer det meste.

Dermed har både finans-, forsikrings- og bilbransjen tjent gode penger.

Dette landskapet er i endring. Stadig flere åpner for å endre sitt bilhold fra å eie til å dele eller låne. Endringene er såpass store at vi kan snakke om en trend.

Sentrale drivere er ny teknologi, økt bevissthet om kostnader og ikke minst hensynet til bærekraft. Elon Musk har sågar uttalt at det å eie en vanlig bil om 15 år vil være som å eie en hest i dag.

Løsninger rundt delingsøkonomi får stadig større aksept. Her er det rom for innovasjon, og det dukker jevnlig opp nye aktører. Flere tilbyr allerede bildeling og abonnementer. Senere kan det tenkes at du får booke en selvkjørende bil som henter deg der du måtte være. Ulike løsninger kan velges, basert på kriterier som ønsket kjørelengde, biltype og hvor lenge du trenger bilen. Trenger du bil i en måned, kan et abonnement være aktuelt, mens bilkollektivet er løsningen dersom det holder med en time.

I dette bildet virker det å eie sin egen bil ganske så utdatert.

Her utfordres etablerte virksomheter, blant annet i finansbransjen. Når markedet for billån til privatkunder skrumper inn, må bransjen omstille seg i retning av «ny mobilitet». Dersom den lykkes med det, kan det tenkes at du etter hvert vil henvende deg til bankens digitale flater for å få tilgang på bil i en avgrenset periode.

Konkurransen med nye aktører blir derimot hard for finansbransjen, og det er ingen selvfølge at tradisjonelle finansinstitusjoner finner sin plass i slike verdikjeder.

En omstilling i denne retning gir finansbransjen flere utfordringer, med hensyn til organisering, kultur og kompetanse. Bankene lærer av nye aktører, men de nye aktørene ser også fordeler i å jobbe sammen med bankene – som å få tilgang på store kundebaser og et bredt digitalt distribusjonsnett. Her vil vi nok se både konkurranse og partnerskap.

Nye tjenester er imidlertid ikke nok. Skal dette «ta av», må du og jeg gi slipp på gamle forestillinger om det å eie vår egen bil. Det tar tid, både på grunn av vaner og ikke minst bilen som identitetsmarkør – «si meg hvilken bil du eier, og jeg skal si deg hvem du er». Vi venter likevel at nye løsninger for mobilitet blir populære i årene fremover, på grunn av hensynet til personlig økonomi og til bærekraft.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.