Veiprising er fremtidens bilavgiftssystem

Bilparken i Norge endres, og behovet for å innføre et bærekraftig avgiftssystem for bilbruk er overmodent. En rettferdig løsning vil være å innføre et dynamisk veiprisingssystem. Et ekspertutvalg, som tidligere i høst overleverte en rapport til Samferdselsdepartementet, har konkludert med at veiprising bør utredes. Den vurderingen støtter vi.

Veiprising vil si at alle som bruker bil, betaler en avgift basert på hvor og når de kjører, og hva slags kjøretøy de har. Det skal fremdeles lønne seg å velge teknologier med lavere utslipp, noe som kan ivaretas i et veiprisingssystem.

Veiprising bør omfatte bare de bruksrelaterte bilavgiftene, ikke kjøpsavgiftene. Det vil si at de kostnadene som bør innlemmes i veiprising, er bompenger, veibruksavgiften, rushtidsavgifter og kostnader knyttet til lavutslippssoner. CO2-avgiften på drivstoff bør beholdes, da den er treffsikker slik den er utformet i dag.

Ved at veiprising bare omfatter de bruksrelaterte avgiftene, vil for eksempel elbilene fremdeles kunne beholde kjøpsfordelene dersom det er politisk ønskelig.

Skeptikere er bekymret for at bilister i distriktene vil komme dårligere ut med veiprising, og at de ender opp med å betale for bilbruken i byene. Dette er å snu opp ned på hva som er realiteten og hva forskning fra blant annet TØI viser. Med dagens veibruksavgift betaler bilister i distriktene like mye i avgift per liter drivstoff som de som bor i byene. Dette selv om bilbruk i distriktene har lavere samfunnskostnad enn i byene. Skepsisen burde derfor heller være rettet mot dagens avgiftssystem.

Med dynamisk veiprising vil denne skjevheten og urettferdigheten utjevnes, ved at veiprisingssatsene settes lavere i distriktene ut ifra hva som er de faktiske kostnadene ved bilbruk der. Det betyr igjen at det kan bli dyrere å kjøre bil i byene, siden dette koster samfunnet mer. Samtidig er det bedre tilgang på alternative transportformer i byene. Slik sett blir virkningen av dynamisk veiprising det motsatte av det skeptikerne frykter.

Et sentralt prinsipp er også at forurenser skal betale. Dagens veibruksavgifter tar ikke vare på dette prinsippet, men veiprising vil gjøre nettopp dette på en treffsikker og rettferdig måte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.